Minister Hoekstra wil publieke betaalbank tegenhouden (maar weet zelf niet waarom)

29-06-20 01:21:00,

In dezelfde week dat Europese banken 1308 miljard euro noodkrediet ophalen, bagatelliseert Wopke Hoekstra de problemen in de bancaire sector. De minister van Financiën negeert drie jaar onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en ontraadt de oprichting van een publieke betaalbank.

Maar liefst 1308 miljard euro haalden ze op bij de Europese Centrale Bank. En dan krijgen de 742 banken die zich hadden gemeld voor een noodkrediet daar ook nog geld op toe. Ze lenen tegen negatieve rente. Dat publieke geld, óns geld, komt echter nauwelijks terecht in de reële economie. Uit onderzoek van journalistiek platform Investico bleek afgelopen week dat duizenden kleine bedrijven géén noodkrediet konden krijgen bij hun bank om de lockdown te overbruggen. 

Dat het bancaire stelsel zo functioneert is geen natuurwet, maar een gevolg van ontwerpkeuzes. In samenwerking met toneelgroep ‘De Verleiders’ wist de stichting Ons Geld hiervoor bewustzijn te creëren en 110.000 handtekeningen op te halen. Daarmee kwam de fundamentele discussie over de inrichting van het geldstelsel in 2016 op de politieke agenda te staan. 

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer hierover opnieuw: het notaoverleg ‘Toekomst van het geldstelsel’ in de vaste commissie Financiën. 

Veilige alternatief voor banktegoed 

Centraal in dat overleg stond de introductie van ‘een veilige haven voor banktegoeden’, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aanbeveelt in het onderzoeksrapport ‘Geld en schuld: De publieke rol van banken’ (2019). Een veilige haven zou volgens de WRR een disciplinerend effect hebben op commerciële banken en daarmee ‘verantwoorder’ gedrag afdwingen. 

Die aanbeveling van de WRR kwam niet uit de lucht vallen. Ze sloot aan op de motie die de Tweede Kamer in 2016 unaniem had aangenomen: ‘Overwegende dat we Nederlanders de keuze willen geven om ook te kunnen sparen bij een instelling die het geld puur digitaal voor hen bewaart; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de huidige wetgeving voor vergunningverlening moet worden aangepast om een depositobank mogelijk te maken.’ 

Ondanks die steun van de Kamer kreeg de private ‘depositobank’ van stichting Full Reserve, na jaren pingpongen tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën, geen bankvergunning. Haar poging strandde op onwil. 

In 2018 kwam Kamerlid Mahir Alkaya (SP) daarom met een initiatiefnota om een publieke variant van zo’n bewaarbank op te richten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: