Leden Europees Parlement trekken parallellen met het asbest- en tabaksverhaal wat betreft de uitrol van 5G

leden-europees-parlement-trekken-parallellen-met-het-asbest-en-tabaksverhaal-wat-betreft-de-uitrol-van-5g

03-07-20 12:23:00,

Een van de taken van het Europees Parlement is het goedkeuren van EU-wetgeving, samen met de Raad van de Europese Unie, op basis van voorstellen van de Europese Commissie.
De leden van het Europees Parlement Klaus Buchner en Michèle Rivasi, beschuldigen de Europese Commissie ervan de oren te laten hangen naar een aan de telecomindustrie gelinkt onderzoeksinstituut (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection-ICNIRP) bij het bepalen van de limieten aan elektromagnetische straling. Overheden in Europa kunnen zo niet eerlijk en correct de bevolking waarschuwen.

Het rookverhaal
De voorgeschiedenis van het rookverhaal is lang en het heeft lang geduurd voordat duidelijk werd dat het de gezondheid kan schaden. De militairen in Indonesië (1945 tot 1950) kregen nota bene uitbetaald in sloffen sigaretten, vertelde mijn vader een keer. Zo is zijn rookgeschiedenis begonnen die later door dezelfde overheid zo verketterd is. In 1950 kwamen de eerste berichten al naar buiten over de schadelijke werking van roken. Sir William Richard Shaboe Doll (1912- 2005) een Brits epidemioloog aan de Universiteit van Oxford, constateerde een verband tussen roken en longkanker. Waarschuwingen over de schadelijkheid bereikten de Nederlandse burger niet en het roken bleef tot 1975 enorm toenemen. Ruim 75 duurde het voordat de overheid maatregelen nam!

Het asbestverhaal
Waar de overheid ook zeer laat mee was, om mensen te waarschuwen en in te grijpen, is het asbestverhaal. De kennis over het bestaan van een verband tussen de gezondheid en blootstelling aan asbest komt al in 1879 uit het buitenland en in Nederland bestaat dit vermoeden al in 1930 in het medisch circuit. De Nederlandse literatuur spreekt voor het eerst in 1958 van dit vermoeden. In 1969 deed de bedrijfsarts van de Rotterdamse scheepswerf de Schelde, J.Stumphius ook onderzoek en constateerde dat het werken met asbest kon leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid. De fijne asbestvezels konden, wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies-, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken. Het duurde lang voordat de overheid handelde. De slachtoffers werden niet geloofd en belachelijk gemaakt. In 1993 pas, kwam er pas een verbod op het gebruik van asbest. Al met al duurde het 60 jaar voordat de overheid maatregelen nam!

Het verhaal van de elektromagnetische velden (straling)
Europarlementariërs Klaus Buchner en Michèle Rivasi,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: