Samenzwering tegen Corbyn | Door Ulrich Teusch | KenFM.de

samenzwering-tegen-corbyn-|-door-ulrich-teusch-|-kenfm.de

03-07-20 12:20:00,

Een uitzichtpunt van Ulrich Teusch.

In april 2020 werd een even uitgebreid als explosief document van de Britse Labourpartij aan het Sky News kanaal gevoed. Eigenlijk had het (nog steeds) achter slot en grendel moeten blijven. Maar nu, toen het op de publieke opinie aankwam, bevestigde het een vervelend vermoeden dat veel waarnemers van het Britse politieke toneel lang hadden vastgehouden: Jeremy Corbyn, voorzitter van de Labour Party van 2015 tot 2020, werd het slachtoffer van een breed opgezette politieke samenzwering. Invloedrijke krachten binnen de partij, die niet bereid waren te accepteren dat een prominente linkse vertegenwoordiger aan het hoofd van de Arbeid stond dankzij overweldigende ledenstemmen, streefden hardnekkig naar zijn omverwerping. Daarmee accepteerden ze de verkiezingsnederlagen van Labour.

Nadat de linkse Jeremy Corbyn in september 2015 verrassend duidelijk als nieuwe leider was gekozen, leek het erop dat hij de Arbeiderspartij nieuw leven in kon blazen. Er was een geest van optimisme. De partij genoot van een onverwachte en buitengewone toestroom van nieuwe leden. Corbyn begon met ongeveer 200.000 kameraden en eindigde met bijna 600.000, maar hij herpositioneerde de partij ook programmatisch en keerde zich af van het „Thatcherisme met een menselijk gezicht“ waaraan de voormalige partijleider Tony Blair zich had gecommitteerd.

Blair was een van Corbyn’s bittere tegenstanders vanaf het begin. Zelfs Blair’s nog talrijke en invloedrijke bewonderaars en aanhangers hebben de verandering van macht en richting nooit geaccepteerd. In plaats van de nieuwe meerderheidssituatie en de wil van de partijbasis te accepteren, lieten de „Blairites“ geen middel onbeproefd om de partijleider het leven zuur te maken en hem ten val te brengen. Sommigen deden zelfs zo bot.

De Blairieten aan het werk

Blair’s voormalige „spin doctor“ en minister Peter Mandelson, bijvoorbeeld, kondigden 2017 aan:

„Ik werk elke dag op kleine schaal om het einde van Corbyn’s termijn te versnellen. Iets, hoe klein ook – een e-mail, een telefoontje of een vergadering die ik bel – elke dag probeer ik iets te doen om de Arbeiderspartij te redden van zijn leiderschap“.

Deze vijandigheid werd gedeeld door grote delen van het management van de partij en door de leden van het Parlement. In tegenstelling tot Mandelson hebben de meeste tegenstanders van Corbyn echter niet openlijk,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: