Crisis in de wetenschap? – Viruswaanzin

crisis-in-de-wetenschap?-–-viruswaanzin

07-07-20 06:30:00,

Nadat de Lancet het artikel over HCQ heeft terug getrokken, zijn er sterke aanwijzingen dat er iets mis in de wetenschap.[1,2,3]

Na meerdere retracties bij medische journals, lijkt dit dus niet op zich te staan.[4,5] Meerdere groepen onafhankelijke wetenschappers hebben in verschillende toonaangevende publicaties clusters van artikelen gevonden die de test van peer review niet doorstaan zouden mogen hebben. Wat gaat er mis? Eerder werd al aangetoond dat er erg veel gepubliceerd wordt.[6] Een fenomeen dat ik in mijn eigen wetenschappelijke carrière ook al heb gehekeld (publicatie diaree). Maar in Coronatijden lijkt het probleem flink verergert, er wordt zoveel gepubliceerd dat de reviewers het niet kunnen bolwerken.[7]

Maar gaat het hier om een overbelasting of is er meer aan de hand?

Na de bekentenis van de chief editor werd duidelijk dat het grote geld zijn klauwen heeft gezet in de integriteit van de wetenschap [8,9]. Al jaren zijn overheden het onderzoek aan het ‘outsourcen’, geldstromen uit de industrie worden toegejuicht, dat daarmee tevens inspraak in het onderzoek en publicatie binnengehaald wordt lijkt geen geheim meer[10]. De publieke opinie lijkt nu scheidsrechter in het geschil over de wetenschappelijke betrouwbaarheid, is de wetenschap nog te vertrouwen?[11]

In het huidige klimaat waar de status quo de fundamenten van de wetenschap niet ter discussie stelt, niet ge stress-test wordt, kabbelt het wel voort, maar op het moment dat er gereageerd moet worden op een crisis stort het fundament in een [12]

Alsof dit nog niet alarmerend genoeg was, wordt er toch terug gegrepen naar

wat werkt, wat bekend is ondanks dat er in het recente verleden aantoonbare fouten zijn gemaakt[13,14]. Dat het hier niet slechts om systeem falen handelt, wordt duidelijk wanneer er meerdere clusters van verdachte artikelen worden ‘ontdekt’. Ontdekte clusters behelzen tot nu toe het tegenhouden van medicatie[15,16], het verkondigen van het vaccin als enige redmiddel[17,18]. En het rechtvaardigen van de lockdown maatregelen[19,20,21,22,23].

De bodem lijkt helaas nog niet in zicht, elke dag worden er meer verdachte artikelen ‘geflagged’.

Een aantal punten die hierbij opvallen zijn:

1. Het gaat om clusters die iets bewijzen (vaccines, lockdowns, medicatie)

2. De titels zijn ‘overreaching’ en politiek of beleidsmatig.

3. De methodes zijn veelal metastudies, wat een ander woord is voor 3 dimensionale curve fitting.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: