Samenzweringen tussen theorie en praktijk | Door Klaus Hartmann | KenFM.de

samenzweringen-tussen-theorie-en-praktijk-|-door-klaus-hartmann-|-kenfm.de

07-07-20 09:10:00,

Een commentaar van Klaus Hartmann.

Met het terugdringen van het virus genaamd „SARS-CoV-2“ en het loslaten van het „Corona cabaret“ komt er ook een einde aan de tijd van protesten tegen het „Corona regime“. Ongeacht hoe reëel of overdreven de dreiging van het virus was, is er geen ontkenning van de angst dat onder de vlag van „gezondheidsbescherming“ de basis- en mensenrechten, met inbegrip van sociale rechten, permanent kunnen worden opgeschort of beperkt. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat de heersende klassen in hun „maatregelen“ niet ook het aspect van het „gehoorzaamheidsexperiment“ hadden meegenomen, waaruit het „onderpand“ in de richting van een reactionaire staatsreconstructie kon worden getrokken.

Een sterke aanwijzing hiervoor is het sociale klimaat waarin de discussie aan alle kanten van de zaak werd gevoerd, of gewoonweg niet mocht worden gevoerd. Dit klimaat werd gekenmerkt door onverdraagzaamheid, de vernauwing van de „geoorloofde“ gang van zaken en de uitsluiting van alle stemmen die geen eer betonen aan het „officiële verhaal“. Dit is des te opmerkelijker omdat de medisch-wetenschappelijke discussie in geen geval kan worden afgesloten en er voortdurend nieuwe bevindingen worden toegevoegd. Ook in het virusdebat zijn verdachte „cultuur“ en conformiteit vijanden van het vrije, op wetenschap gebaseerde denken.

Een sleutelwoord dat wijst op de inspanningen om de mensen op één lijn te krijgen is het scheldwoord „samenzweringstheoreticus“, en dit lijkt een vrij ernstig neveneffect en gevolg van de pandemie te zijn. Vaker dan ooit tevoren heeft het de pers, radio en televisie achtervolgd, op sommige dagen werd het ons per uur op het nieuws opgedrongen.

„In het kielzog van het coronavirus beleven samenzweringstheorieën momenteel een hausse“, aldus de „Fokus“ op 26.04.2020, waarschuwt de „Spiegel“ op 10.05.2020 voor een „alliantie van imbeciliteit“ en in de „taz“ spreekt de Berlijnse senator van Binnenlandse Zaken, Geisel (SPD), van „verachters van het systeem“. Het immuunsysteem tegen „onzin“ lijkt te zijn verzwakt: 20 procent van de kiezers gelooft dat „politici en de media het gevaar van het coronavirus opzettelijk overdrijven om het publiek te misleiden“, het meest geschonden dimap dat in opdracht van het NDR-mediatijdschrift ZAPP is ontdekt. Vanuit hetzelfde instituut kwam het ARD-magazine Kontraste erachter dat 38 procent van de ondervraagden ten minste enkele van hun familieleden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: