Verloopt alles nog volgens plan? – Ellaster

verloopt-alles-nog-volgens-plan?-–-ellaster

07-07-20 11:12:00,

We kennen “Vertrouw het plan” vanuit de Q-beweging. Maar kunnen we nog wel op het plan vertrouwen nu de situatie (met name in de VS) steeds grimmiger en chaotischer wordt? En nu de coronamaatregelen meer te maken hebben met de invoering van een controlemaatschappij dan onze gezondheid? Loopt het nog wel volgens het plan van de vrijheidsbeweging? Daar kun je op verschillende wijzen naar kijken. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Amerika stevent af op een gewapende confrontatie

Sommige delen van de Verenigde Staten zijn de afgelopen weken veranderd in een oorlogszone. Een wijk in Seattle was zelfs door anarchistische demonstranten veranderd in een autonome zone, totdat deze drie dagen geleden werd schoongeveegd. De demonstraties begonnen met de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Het heeft er alle schijn van dat zowel zijn dood als de protesten in scene zijn gezet, om wereldwijd rassendemonstraties te ontketenen.

Zowel Antifa als Black Lives Matter worden gefinancierd vanuit de Deep State. Simon Parkes meldde eerder dat er zelfs advertenties waren geplaatst om relschoppers te werven die voor hun vernielingen betaald kregen. De stapels bakstenen lagen al klaar, ook op plekken waar geen bouwwerkzaamheden waren. Hij ziet de opzettelijk gecreëerde chaos en verdeeldheid als onderdeel van een campagne om president Trump in een kwaad daglicht te stellen, zodat hij minder kans maakt bij de herverkiezingen in november dit jaar.

Black Lives Matter (BLM) lijkt vooral geïnteresseerd in het creëren van verdeeldheid door bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. Toen agressieve BLM-demonstranten in St. Louis de poort van een herenhuis forceerden en de bewoners met hun wapens naar buiten kwamen om hun eigendommen te beschermen, leidde dit zowel tot steun en begrip als hevige kritiek. De meeste vernielingen en plunderingen treffen echter vooral de eigenaren van arme wijken, vaak in handen van zwarten of Latino’s. Dit toont aan dat de protesten weinig met racisme of gelijke rechten te maken hebben.

De vernietiging van de Westerse samenleving

Middels een ware beeldenstorm keert BLM zich tot alles wat de Westerse samenleving symboliseert. Met weinig historisch besef haalt men zelfs standbeelden neer van historische figuren die zich ingezet hebben voor de bevrijding van slaven. Het toont de absurditeit van hun daden. De politie durfde aanvankelijk niet op te treden uit angst om als racist bestempeld te worden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: