Telecomwet verplicht gemeenten tot het plaatsen van antennes.

telecomwet-verplicht-gemeenten-tot-het-plaatsen-van-antennes.

14-07-20 10:37:00,

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk, 5G. Naast dat ze een aanspreekpunt zijn voor burgers en organisaties, voeren ze ook overleg met de telecomproviders over de plaatsing van nieuwe antennes. De nieuwe Telecomwet van 01-03-2020, verplicht gemeenten om kleine antennes op openbare gebouwen en straatmeubilair toe te staan. En wederom maakt de overheid zich schuldig aan het spelen van een heel smerig spel, net als bij de uitrol van 3G in 2006.

Telecomwet in 2020
Vanaf 01-03-2020 t/m heden is de nieuwe Telecomwet in werking gegaan. In deze wet is de verplichting aan overheden opgenomen om hun gebouwen en infrastructuur ter beschikking te stellen van telecomoperators voor de uitrol van antennes nodig voor het snelle 5G-netwerk. In artikel 5 staat te lezen: Dit houdt in dat overheidsinstanties, in het bijzonder gemeenten maar ook provincies en waterschappen, openbare gebouwen en publieke infrastructuur (straatmeubilair zoals bushokjes, putdeksels, verkeerslichten en lantaarnpalen) beschikbaar moeten stellen voor het plaatsen van antennes. Deze verplichting geldt zowel voor de aanleg voor toegangspunten als op de verdere exploitatie daarvan. Een weigeringsgrond op basis van de volksgezondheid wordt, door de wetgever, niet nodig geacht. Bij goedkeuring van deze wet heeft de gemeenteraad dus geen zeggenschap meer over wat er in de eigen gemeente gebeurt. Huiseigenaren en bewoners kunnen geen invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving. Als burgers een antenne in of nabij hun voortuin geplaatst krijgen, is er geen recht op verweer.

Hoofdstuk 5, artikel 5c.1.
Medegebruik van voorzieningen ten behoeve van draadloze toegangspunten met klein bereik.

Artikel 5c.1. Een overheidsinstantie stemt in met redelijke verzoeken van aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en van aanbieders van bijbehorende faciliteiten om medegebruik van onder haar zeggenschap staande publieke infrastructuur ten dienste van de aanleg en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik.

Onderzoek
De NOS stuurde op 19 mei 2020 alle Nederlandse gemeenten*, een mail met het verzoek of zij online een vragenlijst wilden invullen voor 29 mei. 110 gemeenten hebben hier gehoor aan gegeven. Doordat de mail twee dagen voor Hemelvaart is verstuurd, bestaat de kans dat het aantal reacties lager ligt dan het geval zou zijn in een ‘normale’ werkweek.

*Nederland telt 01-01-2020 volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 355 gemeenten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: