Paul Blokhuis, RIVM – moeten we dit geloven? | Stichting Vaccin Vrij

paul-blokhuis,-rivm-–-moeten-we-dit-geloven?-|-stichting-vaccin-vrij

22-07-20 06:00:00,

Op 29-06-20 stuurt staatssecretaris Paul Blokhuis een vervolgbrief naar de Tweede Kamer getiteld: Kamerbrief Aanbieding Vaccinatiegraadrapport 2019 en Voortgang ‘Verder met vaccineren’.[1] Sinds de aankondiging van Blokhuis op 25-06-18 waarin hij voor het eerst mededeelde dat de vaccinatiegraad in Nederland licht was gedaald heeft de staatssecretaris op gezette tijden de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken.

Wij zouden graag willen weten hoeveel miljoenen euro’s belastinggeld er zijn besteed aan “het verbeteren van de voorlichting”. Maar ondanks alle (media)-campagnes, voorlichting op scholen, de denktanks, de instructies voor CB-artsen etc. etc. – heeft noch het RIVM, noch Paul Blokhuis antwoord kunnen geven op de volgende twee vragen:

1. Waar is de wetenschap die bewijst dat het RVP veilig is?
2. Wat zijn de zogenaamde “misvattingen” die door de stichting Vaccinvrij zouden worden verspreid?

Het gevolg is uiteraard dat het wantrouwen door het holle: “vaccins zijn veilig” (en dat moeten jullie maar van ons aannemen), en “iedereen die kritisch nadenkt of vragen stelt over het RVP verspreidt misvattingen” alleen maar toeneemt.

Kunnen we politici en overheidsinstanties vertrouwen?

 
De COVID-crisis heeft veel angst gegenereerd die naar later bleek ongegrond was. Het heeft het vertrouwen in de media die, zoals Pieter Blok, hoofdredacteur van de Volkskrant stelt: “met één mond spreken”, een flinke deuk gegeven. Het heeft het vertrouwen in het RIVM/ OMT, die weigeren transparant te zijn over de wetenschap die de maatregelen zouden moeten kunnen onderbouwen, een flinke deuk gegeven. En het heeft het vertrouwen in politici die, zoals zij op film verklaard hebben: “nooit nagedacht hebben over vaccinveiligheid” eveneens een flinke deuk gegeven.

Paul Blokhuis stelt in zijn kamerbrief – 1:

“Zoals vermeld aan uw Kamer op 3 juni jl., was er ten tijde van het begin van de crisis een terugloop van ongeveer 5% ten opzichte van vorig jaar te zien in de deelname van zuigelingen aan het RVP.”
 
“Ik heb vanuit het RIVM en de JGZ (red: Jeugdgezondeheidszorg) vernomen dat deze daling in deelname – die dankzij de enorme inzet van de JGZ beperkt is gebleven – inmiddels is verminderd doordat kinderen op een later moment alsnog worden gevaccineerd.” (let op de formulering: niet ‘ZIJN’ gevaccineerd,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: