Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen – StralingsBewust.info

wetenschappelijk-platform-emf-nederland-van-start-gegaan-met-45-wetenschappers-en-deskundigen-–-stralingsbewust.info

25-07-20 08:45:00,

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het oprichten van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Inmiddels bestaat het onafhankelijke platform uit 45 wetenschappers en deskundigen en is er een Stuurgroep en een Klankbordgroep samengesteld.

En zo’n platform is hard nodig! Er is sprake van een steeds groter wordende kloof tussen de voor- en tegenstanders van 5G. En bij de uitspraak van het kort geding bleek wederom dat er daarnaast ook sprake is van een almaar voortdurende wetenschappelijke onenigheid over de gezondheidseffecten van straling. De rechter benadrukte bij de uitspraak ook dat er geregeld nieuw onderzoek moest plaats vinden naar mogelijke nieuwe inzichten over gezondheidsrisico’s en dat er door de overheid ingegrepen moest worden als blijkt dat de gezondheid toch in gevaar dreigt te komen. Hier ligt dus een prachtige kans voor een onafhankelijk wetenschapsplatform om deze kloof te dichten.

Op de nieuwe website van het platform www.emfscienceplatform.nl valt al veel te lezen over de doelstellingen, het onderzoeksvoorstel, eigen onderzoek, etc. Onderstaand tref je hun eerste nieuwsbrief aan. Wil je op de hoogte gehouden worden over nieuwe ontwikkelingen vanuit het platform, dan kun je je inschrijven op hun nieuwsbrief.

1e Nieuwsbrief van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland:

“Met veel genoegen sturen we jullie allen de link naar onze nieuwe website, waarin je een compleet overzicht vindt van onze doelstellingen en de huidige en toekomstige activiteiten: https://emfscienceplatform.nl.

Ons initiatief is ook bedoeld als een constructieve reactie op de uitspraak van de rechter over de implementatie van het 5G-netwerk. De rechter benadrukte overigens de verantwoordelijkheid van de overheid voor de gevolgen van de implementatie van het netwerk: deze kunnen niet worden afgewenteld op de Europese instanties, noch op de Telecombedrijven. De rechter stelde eveneens vast dat er in de wetenschappelijk wereld een diepe kloof bestaat tussen voor- en tegenstanders.

Veel overheden namen de veel bekritiseerde ICNIRP-veiligheidsnormen over, alsof 4G en 5G alleen een verwaarloosbaar temperatuureffect zou kennen. Terwijl duizenden wetenschappelijke artikelen overduidelijk aantonen dat non-thermale effecten op levensprocessen niet kunnen worden uitgesloten. Het gaat daarbij om meer subtiele effecten, die bij langdurige blootstelling aanleiding kunnen geven tot verstoring van levensprocessen en daarom ernstige gezondheidsproblemen in de mens kunnen veroorzaken,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: