5G en vaccinaties – ziet u de overeenkomsten? | Stichting Vaccin Vrij

5g-en-vaccinaties-–-ziet-u-de-overeenkomsten?-|-stichting-vaccin-vrij

28-07-20 09:23:00,

De wereld lijkt in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen die mensen ofwel verlamt in angst ofwel in beweging zet. Of we zijn gewillige volgers of we willen de waarheid weten en verspreiden. Het feit dat u dit leest geeft aan dat u waarschijnlijk tot de tweede groep behoort. Dit artikel geeft enkele overeenkomsten tussen 5G en vaccinaties. Er zijn grote financiële belangen. en de gezondheid van de burger telt niet mee?

 
Overeenkomst 1: vaccinatiegraad en dekkingsgraad 5G – beide 95% of meer

De Nederlandse overheid wil een vaccinatiegraad van tenminste 95%, omdat de WHO dat ‘aanbeveelt’.1 De Nederlandse overheid wil een dekkingsverplichting van 98% van de oppervlakte van elke gemeente in Nederland met 5G.2

 
Overeenkomst 2: géén bewijs dat vaccins en straling veilig zijn

Er is geen bewijs dat vaccins veilig zijn. Er is geen bewijs dat 5G veilig is. Geen enkele maatregel zou opgedrongen mogen worden aan de bevolking, zonder dat de overheid aan de bevolking kan garanderen dat er geen gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn.

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling.3

Link naar de full-text PDF: https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

 
Overeenkomst 3: géén erkenning voor schade veroorzaakt door vaccins of straling

De praktijk laat zien dat vaccins ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken. De praktijk laat zien dat 4G, de voorloper van 5G, al ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. Wat er gaat gebeuren als er nog een flinke schep frequentie bovenop wordt gedaan laat zich raden. Ontkenning is geen oplossing.

Het topic 5G is zo belangrijk dat we graag een artikel plaatsen om de aandacht te vestigen op de gezondheidsrisico’s van de straling van electro-magnetische velden. Mogelijkerwijs versterken de negatieve effecten van 5G en van vaccins elkaar. Wie denkt erna over al die kinderen op dit moment in elke schoolklas met wel of niet (h)erkende vaccinatieschade op dit moment die straks naast hun school een zendmast hebben staan?

De eerste film onder deze tekst is een documentaire waarin het fenomeen 5G wordt uitgelegd,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: