Acht manieren waarop de gezondheid schade wordt toegebracht door het dragen van een mondkapje – Viruswaanzin

acht-manieren-waarop-de-gezondheid-schade-wordt-toegebracht-door-het-dragen-van-een-mondkapje-–-viruswaanzin

29-07-20 04:57:00,

De discussie over het wel of niet invoeren van een mondkapjesplicht is zeer actueel. In veel omringende landen is de maatregel zelfs al ingevoerd. De discussie gaat vooral of het wel of niet bijdraagt aan het tegengaan van de verspreiding van het virus.
De gezondheidsrisico’s van het dragen van een mondkapje worden in deze discussie onderbelicht. Ten onrechte, want er zijn belangrijke wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de gevolgen van het dragen van een mondkapje en de risico’s die het zich met zich meebrengt voor jouw gezondheid en die van je naasten.

Verlaging zuurstofgehalte en ophoping koolstofdioxide

Het dragen van een mondkapje heeft tot gevolg dat het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Dit kan leiden tot hypoxie.

Hypoxie is een conditie waarbij weefsels in het lichaam als geheel of in een bepaald deel van het lichaam niet voorzien worden van voldoende zuurstof.

Daarnaast zorgt een mondkapje ook voor ophoping van koolstofdioxide (CO2); hypercapnie.

Hypercapnie is een aandoening waarbij te veel koolstofdioxide in het bloed aanwezig is.
Vaak is dit het gevolg van hypoventilatie of een verstoorde ademhaling waarbij er niet genoeg zuurstof in de longen komt en er niet genoeg koolstofdioxide wordt uitgestoten. Ook enkele andere oorzaken zijn bekend voor hypercapnie, waaronder enkele longaandoeningen. De milde tot ernstige symptomen bestaan uit bijvoorbeeld desoriëntatie, verwardheid en vermoeidheid.

Zowel hypercapnie als hypoxie beïnvloeden op verschillende schadelijke manieren de gezondheid van een persoon met mogelijk zelfs ernstige levensbedreigende complicaties tot gevolg.

Op welke manieren en uit welke onderzoeken dit blijkt hebben we hieronder voor je op een rij gezet. Een belangrijke kanttekening vooraf is dat veel van de onderzoeken betrekking hebben op chirurgische mondmaskers. Toch is het aannemelijk dat de effecten in gelijke of iets mindere mate ook betrekking hebben op de mondkapjes die je eventueel wordt geacht te dragen.

1.    Veroorzaakt hoofdpijn

In een onderzoek onder gezondheidswerkers die in risicovolle gebieden in Singapore werken, werd hen mandaat gegeven om tijdens de zorg voor de patiënten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen, waaronder een N95-gezichtsmasker. De meeste gezondheidswerkers ontwikkelden hoofdpijn of ervoeren verergering van hun al bestaande hoofdpijnklachten gerelateerd aan het dragen van een gezichtsmasker.[1]

2.    Veroorzaakt verlies van bewustzijn

Hypoxie wordt vaak geassocieerd met het verblijf op grote hoogten,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: