Overheid ontvangt 1,23 miljard euro voor 5G-veiling. De economie is belangrijker dan onze gezondheid. – StralingsBewust.info

overheid-ontvangt-1,23-miljard-euro-voor-5g-veiling-de-economie-is-belangrijker-dan-onze-gezondheid-–-stralingsbewust.info

29-07-20 06:55:00,

De frequentieveiling voor 5G is afgerond en de telecomproviders hebben vandaag hun 5G-netwerken aangezet. De Nederlandse overheid ontvangt in totaal 1,23 miljard euro voor het gebruik van deze frequenties. De overheid is dus een grote belanghebbende in deze frequentieveiling. De vraag is dan ook hoe objectief de overheid is in de discussie over de gezondheidsrisico’s van 5G.

De Tweede Kamer heeft de Gezondheidsraad verzocht om advies te geven inzake de gezondheidsrisico’s van 5G, maar zij wacht vervolgens het antwoord hierop niet af en zet de deur naar 5G voortijdig volledig open. En dat terwijl er allerlei aanwijzingen zijn dat 5G wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Daarnaast loopt het hoger beroep inzake het kort geding van Stichting Stop5GNL tegen de overheid nog steeds. Waarom wordt dit niet afgewacht? De weerstand tegen 5G bij de bevolking is sterk groeiende, gemeenten zitten nog met vele onbeantwoorde vragen en het maatschappelijke debat hierover heeft in het geheel nog niet plaats gevonden. Waarom gaat de overheid niet zorgvuldiger met onze gezondheid om? Waarom de grote haast terwijl er nog amper 5G-toepassingen zijn?

Overheid ontvangt 1,23 miljard euro van telecomproviders

De frequentieveiling van de 700-, 1400- en 2100 MHz-band ging op 29 juni van start. Dit zijn de eerste frequenties die gebruikt zullen gaan worden voor 5G. De deelnemende partijen waren zoals verwacht KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. De veiling duurde drie weken en werd op 21 juli afgerond. De drie marktpartijen hebben ongeveer evenveel vergunningen verkregen. In totaal ging het om 26 vergunningen die lopen tot en met 31 december 2040.

Verdeling vergunningen frequentieveiling

De Nederlandse overheid zal voor het gebruik van deze frequenties een totaalbedrag van € 1.231.717.947 ontvangen van de telecomproviders. Hiermee is de overheid dus een grote belanghebbende partij in deze frequentieveiling. Indien zou blijken dat 5G toch gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, dan kan de overheid grote schadeclaims tegemoet zien. Niet alleen van de telecomproviders, maar ook van burgers van wie de gezondheid geschaad is.

Gezondheidsraad stelt advies over 5G weer uit

Op 5 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad verzocht om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: