De blinde vlek in de huidige Corona crisis: heterogeniteit – Viruswaarheid

de-blinde-vlek-in-de-huidige-corona-crisis:-heterogeniteit-–-viruswaarheid

04-08-20 12:25:00,

Door Redactie Viruswaarheid

Reproductie Getallen
In de Corona crisis wordt heel vaak het zogenaamde basis reproductiegetal R0 genoemd. Dit getal geeft aan hoeveel mensen besmet worden door 1 eerder geïnfecteerd persoon. De theorie is dat als het getal boven 1 komt, de epidemie een exponentieel stijgend aantal nieuwe personen gaat infecteren. Als het getal onder de 1 komt, daalt het aantal en dooft de epidemie uit. Het basisreproductiegetal alleen, zegt in een epidemie niet zoveel. Want zodra een aantal mensen geïnfecteerd raakt en eventueel hersteld of overleden is, zullen ze niet meer bijdragen aan de verspreiding. Daarom heeft men ook het zogenaamde effectief reproductiegetal ‘Reff’ gedefinieerd. Dit getal houdt er rekening mee dat het aantal vatbare mensen daalt, waardoor het reproductiegetal daalt.

SEIR model
De basis van deze getallen komt voort uit het zogenaamde SEIR model. Hierin wordt de populatie onderverdeeld in vier compartimenten. Mensen die vatbaar zijn voor het virus (S), mensen die in aanraking zijn gekomen met het virus (E), mensen, die geïnfecteerd zijn geraakt door het virus (I)en mensen die hersteld of overleden zijn (R). Mensen zullen met een bepaalde snelheid van het S compartiment naar het E compartiment overgaan en later naar het I compartiment en vervolgens terechtkomen in het R compartiment. In de verhouding van die overgangssnelheden komt het reproductiegetal naar voren. De details van deze berekening kun je in elk wetenschappelijk artikel over dit model vinden.

Het R0 getal is dus belangrijk om te weten, maar is heel moeilijk echt te meten. Want dat kan alleen in het allereerste begin van een epidemie als iedereen nog bevattelijk zou zijn. Voor het SARS-CoV2 virus is er een consensus dat het getal rond de 2.5 ligt, maar er zijn wetenschappers die behoorlijk andere waarden geven.

Drempel Groepsimmuniteit
In de discussie over Corona wordt ook vaak de zogenaamde groepsimmuniteit drempel (HIT) genoemd. Dit is het percentage mensen dat volgens het SEIR model immuun moet zijn om het getal R onder de 1 te krijgen. Volgens het standaard SEIR model zit er een eenvoudig verband tussen het reproductiegetal R0 en de HIT. HIT = 1 – 1/R0. Als R0 2.5 is, zal de drempel op 60% liggen. Mensen kunnen immuun worden doordat ze besmet zijn geraakt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: