De Yanks, ze moeten wel gek zijn… | KenFM.de

de-yanks,-ze-moeten-wel-gek-zijn…-|-kenfm.de

04-08-20 06:09:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

Zo zou Asterix de huidige situatie in de Verenigde Staten van Amerika hebben beschreven. Waar je ook kijkt, in het voormalige „land van de onbegrensde mogelijkheden“ staat vandaag de dag alles op zijn kop. De Amerikaanse droom van de zoektocht naar persoonlijk geluk en de afwasmachine/miljonairscarrière is nu meer dan ooit een droom. Cynici zouden echter beweren dat alles nog steeds mogelijk is in de VS, met name zelfvernietiging en sociale desintegratie.

Veel doet denken aan Lenin’s beschrijving van een pre-revolutionaire situatie die, in een notendop, zegt: „Wie onderin zit wil niet meer en wie bovenin zit kan niet meer“.

Degenen die daarboven zijn kunnen het niet meer doen omdat hun bedrijfsmodel van de neoliberale globalisering, dat tot nu toe zeer winstgevend was, in verval is en er geen genezing in zicht is. Hoewel velen president Trump hier de schuld van geven, begon deze ontwikkeling al lang voor zijn aantreden, namelijk met de grote economische en financiële crisis in het bankwezen die in 2007 / 2008 begon en zich voortzette tijdens de Grote Recessie. Als gevolg daarvan heeft het neoliberalisme zichzelf overbodig gemaakt, op zijn laatst nadat duidelijk was geworden dat de heersende ideologie geen uitweg uit de crisis kon bieden.

Deze ontwikkeling wordt nog verergerd door het feit dat steeds meer landen – onder leiding van Rusland en China – zich verzetten tegen de aanspraak op hegemonie van de Amerikaanse oligarchie in Washington en de westerse, onwaardige samenleving die zij leidt.

De zogenaamde (neo-) „liberale wereldorde“, die al enkele jaren in toenemende mate wanordelijk is, is in de loop van dit jaar met het uitbreken van de Corona-pandemie alleen maar veel erger geworden en heeft de samenleving in alle westerse staten, maar vooral in de Verenigde Staten, zowel horizontaal als verticaal, diep verdeeld.

De horizontale verdeling van de Amerikaanse samenleving loopt langs de steeds breder wordende kloof tussen de groeiende massa van de armen en de enorme concentratie van onmetelijke rijkdom in de handen van een steeds kleiner wordend aantal superrijken, met desastreuze gevolgen voor het kleine beetje democratie en vrijheid van meningsuiting dat in de huidige VS en ook in dit land is blijven bestaan.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: