Gezonde Lockdowns | Door Christian Kreiß | KenFM.de

gezonde-lockdowns-|-door-christian-kreis-|-kenfm.de

04-08-20 06:09:00,

Welke politieke en economische maatregelen zouden ons echt goed doen?

Een standpunt van Christian Kreiß.

De vorige lockdownmaatregelen en het systematisch opwekken van angst door politici en de media hebben ons sterk toenemend huiselijk geweld, toenemend alcohol- en sigarettengebruik, toenemend overgewicht en toenemende zelfmoorden opgeleverd. Ze hebben ons afgesloten van de frisse lucht, beperkte buitensport, sport, cultuur en religieuze praktijk. Ze hebben veel operaties en bezoeken aan artsen voorkomen. Kortom, ze hebben ons zieker gemaakt en doen dat nog steeds.

Wat we nodig hebben is iets heel anders: we hebben lockdowns nodig voor degenen die ons ziek maken. We zouden maatregelen moeten nemen om ons gezond te maken en concepten als „Covid 20“ of „21“, of een „Kazachstaanse Covid“ te voorkomen.

Wat zijn de grondoorzaken van de varkensgriep, vogelgriep, sars, Covid-19? Veel van de ziekmakende golven van de afgelopen jaren hebben te maken met dieren, zoals de namen al zeggen, vogelgriep, varkensgriep, met dieren in massale houderij, die onder onuitsprekelijke, wrede omstandigheden hun leven slijten. Iedereen met een hart voor dieren zal huilen als ze zien hoe massaal varkens worden gehouden, wat vandaag de dag gebruikelijk is. Het houden van kippen voor de eieren gebeurt voor het grootste deel in minikooien, zonder zon, op vele verdiepingen, zonder grond. Voor het grootste deel zien onze slachtkippen hun hele leven geen enkele zonnestraal, hebben nog nooit een worm geplukt, worden volgepompt met antibiotica. Dat eten we op. We nemen het op. Al dat lijden.

In Covid-19 zijn de slachthuizen opvallend vaak de ergste besmettingshaarden, trefwoord Tönnies. Fabrieken waar dieren worden geslacht, gemarteld en gedood onder afschuwelijke omstandigheden. Waarom komen hier zoveel Covid-infecties voor?

Het lijkt wel of het terugkomt in ons hoofd wat we de arme dieren die we zo genadeloos behandelen, aandoen.

Lockdown voor veeteeltfabrieken, grote industriële landbouw en pesticidefabrieken

Het eerste wat we dus zouden kunnen doen is de industriële massale veeteelt en de massale slacht van dieren afschaffen, in het algemeen de hele industriële grootschalige landbouwfabrieken, en dat zou zowel de productie, dat wil zeggen de grote landbouwbedrijven, als de industriële verwerking betekenen. Onze huidige conventionele landbouw maakt niet alleen systematisch misbruik van onze dieren,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: