Rechter Hammerstein over Viruswaarheid: “inhoudsloos geblaat” – Viruswaarheid

rechter-hammerstein-over-viruswaarheid:-“inhoudsloos-geblaat”-–-viruswaarheid

05-08-20 03:10:00,

Door mr. Jeroen Pols

Voormalig raadsheer van de Hoge Raad Fred Hammerstein publiceerde maandag in NRC Next een opinie over het onlangs tegen Viruswaarheid gewezen vonnis. Hammerstein prijst de rechter en noemt het vonnis “om in te lijsten”. “De schreeuwers in de samenleving verdienen geen steun.” De rechtspraak heeft volgens hem juist gehandeld en voorkomt met dit vonnis dat het gezag van de overheid ondermijnd wordt. Deze rechter toont met zijn mening de teloorgang van de rechterlijke onafhankelijkheid.

Een rechter is voor het leven benoemd. Ook van Hammerstein mag daarom verwacht worden aan waarheidsvinding te doen alvorens te oordelen. De rechterlijke waardigheid vereist ook een terughoudendheid bij het doen van uitlatingen. De raadsheer hanteert echter de feitenvrije retoriek van de staat als toetsingskader en doet vervolgens polariserende uitspraken over Viruswaarheid. 

Mediaberichten

Zo weet Hammerstein zeker dat zonder de maatregelen de ramp niet te overzien zou zijn geweest. Hij leidt dit af uit de situatie in de VS, Brazilië en Mexico. De oud-raadsheer baseert zich in zijn meningsvorming kennelijk uitsluitend op mediaberichten.   

Viruswaarheid betwist in de dagvaarding op basis van feiten en goed onderbouwde argumenten namelijk dat COVID-19 de potentie heeft om de samenleving te ontwrichten en stelt op basis daarvan de proportionaliteit van de maatregelen ter discussie. Het doel van de procedure was juist om een inhoudelijk debat op feiten en waarheidsvinding te voeren buiten de feitenvrije mediaberichtgeving.

Het ligt vervolgens op de weg van de staat om aan te tonen dat het nemen van maatregelen op basis van de beschikbare kennis gerechtvaardigd is. Ook kan de staat inzichtelijk maken welke afwegingen aan de besluiten ten grondslag liggen. De staat doet dit niet. Ook niet nadat de maatregelen al bijna vijf maanden een verwoestend spoor door onze samenleving trekken.

Lapmiddelen

De raadsheer leert verder uit het vonnis dat ook fundamentele rechten van burgers beperkt kunnen worden in tijden van crisis. De verordeningen zijn volgens Hammerstein dan wel “lapmiddelen”, maar de rechter gunt de overheid de tijd om met wetgeving een meer solide basis aan te brengen. 

Dit is opmerkelijk. Onze overheid heeft helemaal geen lapmiddel nodig om in een uitzonderingstoestand grondrechten in te perken. Daarvoor biedt artikel 103 Grondwet namelijk een goed afgewogen noodprocedure waarbij de Staten-Generaal het laatste woord heeft.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: