‘De Vrije Mens’ vs. de Belastingdienst..!

‘de-vrije-mens’-vs-de-belastingdienst.!

06-08-20 01:58:00,

x
x
De Vrije Mens vs. de Belastingdienst

door Luca vdf Van Dinter | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Luca vdf Van Dinter

In deze periode van grote maatschappelijke onrust, wordt door dit kabinet met ogenschijnlijk gemak onze grondrechten geschonden in het beweerde “algemeen belang”. Ik laat het aan de lezer(es) over om daar het zijne of hare van te vinden. Binnen een aantal groeperingen wordt fel op deze grondwettelijke schendingen  gereageerd via flyers, protestfilmpjes op sociale media en demonstraties op het Malieveld in Den Haag en elders in het land. Alles beter dan niets doen. Binnen de ‘Vrije Mensbeweging’ wordt daarnaast ook een juridische weg gevolgd, waarover in dit artikel een en ander toegelicht zal worden. Een vereiste daarvoor is kennis. Kennis is macht. Of, zoals het spreekwoord zegt: ‘Ken uw vijand’.

De Nederlandse Staat kent een rechtsstelsel dat heel ingewikkeld is. Alleen al het Burgerlijk Wetboek bevat 7 dikke boeken ter grootte van een encyclopedie. Daarnaast zijn er dikke boeken over het bestuursrecht, het contractrecht, het belastingrecht, het arbeidsrecht enz. Wie zich dus juridisch te weer wil stellen tegen de aantasting van je grondrechten, kan niet zonder enige kennis. Die kennis is voorhanden met het Duitse boek ‘Hintergrundwissen’ van Hans Xavier Meier uit 2016. Het kwam in de zomer van 2019 onder onze aandacht, toen onze Duitse sympathisanten er succes mee behaalden in Duitsland.

(klik voor link naar onze bookshop)

Via wekelijkse online-sessies met hen, zijn we uiteindelijk met een Nederlandse vertaling gekomen, ‘Achtergrondkennis’ genaamd. Tijdens de vertaling en enkele tests ontdekten we dat het Duitse rechtstelsel anders werkt dan hier bij ons, waardoor een 1 op 1 overnemen van de methode helaas niet gaat werken. Proefondervindelijk hebben we daarom wat aanpassingen gemaakt en getest. Een laatste test is een procedure geweest tegen de belastingplicht voor Vrije Mensen bij het Gerechtshof Arnhem. Als ik hier schrijf dat we deze zaak gewonnen hebben door hem te verliezen, zal ik dat natuurlijk moeten uitleggen. Dus lees nog even door..!

Essentieel is het verschil tussen de Mens van vlees en bloed enerzijds en de Natuurlijk Persoon (de staatsburger) anderzijds. Het is de staatsburger die belastingplichtig is, omdat dat de entiteit is, die naast plichten ook rechten heeft.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: