Mondkapjes worden ingezet als middel tot gedragsverandering | Stichting Vaccin Vrij

mondkapjes-worden-ingezet-als-middel-tot-gedragsverandering-|-stichting-vaccin-vrij

06-08-20 06:31:00,

Op 30 juli schrijft Hugo de Jonge het volgende aan de leden van de Tweede Kamer:[1]

“Het OMT concludeert dat de 1,5 meter regel door de samenleving steeds minder in acht wordt genomen, met name in de thuissituatie, op het werk, binnen families of tijdens feestjes. Doordat het advies om thuis te blijven met klachten steeds minder in acht wordt genomen, leidt dit tot clusters van besmettingen na samenkomsten in de privésfeer (borrels, feestjes) en horecagelegenheden (huwelijken, familiefeesten), en met name onder jongeren. Naar aanleiding van deze ontwikkeling benadrukt het OMT het belang om in de privésfeer, ook in huiselijke kring (borrels, feestjes, religieuze bijeenkomsten zoals het offerfeest), bij bijeenkomsten (begrafenissen, introductieweken voor studenten) en horecagelegenheden (huwelijken, familiefeesten) het aantal gasten te beperken zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het blijft van essentieel belang om hier strikt aan te houden en mensen met klachten moeten thuis blijven en zich laten testen.
 
Het kabinet onderschrijft dit en zal er in de communicatie aandacht aan besteden.

 
 
Lokaal maatwerk
 

Verschillende veiligheidsregio’s hebben aangegeven behoefte te hebben aan instrumenten voor lokaal maatwerk voor gedragsbeïnvloeding. Hierbij hebben zij voorbeelden genoemd zoals toeristen, dagjesmensen en jongeren die zich niet of onvoldoende aan de regels houden. Hierover heeft het kabinet met het Veiligheidsberaad op woensdag 29 juli gesproken.
 
Het kabinet is van mening dat de 1,5 meter afstand regel de meest effectieve maatregel is en volgt hierin het OMT. Daarnaast is er voor gemeenten de mogelijkheid voor lokaal maatwerk indien de situatie dat verlangt, zoals ik dat in mijn brief van gisteren heb aangegeven. Op basis van het OMT advies zoals hierboven aangegeven, ziet het kabinet geen reden om vanuit gezondheidsperspectief een niet-medisch mondkapje te verplichten. Maar, in specifieke en uitzonderlijke situaties, heeft het kabinet er begrip voor dat veiligheidsregio’s behoefte hebben aan meer mogelijkheden (naast het lokale maatwerk) om bovengenoemde situatie te keren.
 
Aan het einde van het overleg is PG-CI Kenmerk 1727999-208597-PG is geconcludeerd dat er behoefte is aan experimenten met nieuwe maatregelen gericht op gedragsverandering, waarbij we de effectiviteit in ogenschouw willen nemen. Onderdeel van deze maatregelen is het gebruik van niet-medische mondkapjes.
 
Het kabinet gaat op korte termijn samen met de veiligheidsregio’s uitwerken hoe aan dergelijke experimenten invulling kan worden gegeven.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: