Kort geding tegen mondkapjesplicht Amsterdam – Viruswaarheid

kort-geding-tegen-mondkapjesplicht-amsterdam-–-viruswaarheid

07-08-20 04:12:00,

“regeling is juridisch wrakhout”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 6 augustus 2020 – Viruswaarheid eist voor de Amsterdamse kortgedingrechter een verbod op het ‘mondkapjesexperiment’ van Halsema. De plicht maakt niet alleen inbreuk op het in de Grondwet vastgelegde recht op persoonlijke levenssfeer. De regeling is in elk opzicht juridisch onhoudbaar. Dit soort repressieve sociale experimenten hebben geen plaats in een democratische rechtsstaat.

Waarschuwing rechtsgeleerden

Meerdere hoogleraren rechtsgeleerdheid waarschuwden dat een door de veiligheidsregio’s uitgevaardigde mondkapjesverplichting ontoelaatbaar is. De deskundigen wezen in de eerste plaats op de inbreuk van de persoonlijke levenssfeer. Een overheid die voorschrijft dat burgers een gezichtsmasker moeten gaan dragen, zal een dringende noodzaak moeten aantonen.

Die noodzaak ontbreekt. Het OMT (Outbreak Management Team) bracht een negatief advies naar buiten over de nieuwe maatregel. Volgens Van Dissel moet er, afhankelijk van de epidemiologische situatie, door 30.000 tot 1.000.000 mensen gedurende één week mondkapjes gedragen worden om bij één persoon een besmetting te voorkomen. En dit betreft chirurgische mondkapjes. Bij de verplichte niet-medische mondkapjes liggen deze verhoudingen nog ongunstiger. De maatregel draagt daarmee niet bij aan het beperken van virusverspreiding.

Gedragsinterventie

De beleidsmakers erkennen dit, maar buitelen desondanks over elkaar heen om de bevolking aan deze last te onderwerpen. “Misschien helpt het als gedragsinterventie. Mensen zouden automatisch meer afstand houden als ze een masker zien”, is de redenering. Ook hier heeft het OMT een afwijkende mening en waarschuwt zelfs voor schijnveiligheid, waarmee juist het tegenovergestelde bereikt wordt. Het gebruik van mondneuskapjes dient volgens het OMT ook gepaard te gaan met voorlichting en training in de toepassing daarvan. Het is te prijzen dat het OMT hier op een eerlijke wijze adviseert. Dat is wel eens anders geweest. Des te opvallender is het dat haar adviezen nu ineens niet meer doorslaggevend zijn bij het maatregelenbeleid.

CNN

Burgemeester Aboutaleb beschouwt zichzelf intussen als een deskundige: “Ik heb alles gelezen wat er te vinden is. Daarbij zei de Amerikaanse staatsviroloog Fauci op CNN dat een mondmasker een goed idee is.” Ook Aboutaleb voert tegen de adviezen van zowel het OMT als rechtskundigen zijn voornemen uit.

Gezondheidsrisico’s

Een mondkapje is daarbij geenszins geschikt voor een “baat het niet dan schaadt het niet”-houding. Het dragen van mondkapjes kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: