Westerse waarden als een pijpbreuk | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

westerse-waarden-als-een-pijpbreuk-|-door-rudiger-rauls-|-kenfm.de

07-08-20 04:11:00,

Het Westen maakt al decennia lang misbruik van de mensenrechten voor zijn politieke en economische belangen. Nu dreigen juist deze belangen hun eigen samenlevingen van binnenuit te ontbinden.

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

Bekijk

Op 30.4.1975 eindigde de Vietnamoorlog met de invasie van de zegevierende Vietcong in Saigon. De Amerikanen werden verslagen en verlieten het land in allerijl. Dit maakte niet alleen een einde aan de oorlog in Indochina. Op hetzelfde moment is het Portugese koloniale rijk in Afrika uiteengevallen. Het uiteenvallen ervan heeft niet alleen socialistisch georiënteerde staten voortgebracht, maar met de revolutie van de anjers in het Portugese moederland dreigde een westers land voor het eerst socialistisch te worden.

De poging om het socialisme met militaire middelen te verslaan was mislukt. De armen van de wereld waren niet bang voor het communisme. Ze vreesden veel meer voor de oorlogen van degenen die deden alsof ze hen wilden beschermen tegen het socialisme. Met deze nederlagen kwam er een einde aan de westerse strategie van militair anticommunisme. Er moest een nieuwe strategie worden gevonden om het socialisme in te dammen.

Eind jaren zeventig werd onder de toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter de strategie van de mensenrechten ontwikkeld in een speciaal voor dit doel opgerichte denktank. Het was een reactie op het mislukken van de militaire nederlagen tegen de bevrijdingsbewegingen, maar ook op de wil tot vrede van het volk wereldwijd(1). Deze strategie was succesvoller. Het was een van de redenen voor de ineenstorting van het sovjetachtige socialisme.

De reorganisatie van de wereld

Met zijn mensenrechtenstrategie was het Westen erin geslaagd een politiek conflict om te zetten in een moreel conflict door de soevereiniteit van de interpretatie te usurperen. Het legde uit wie tot de goeden behoorde en wie tot de schurkenstaten. Belangen verdwijnen steeds meer uit de publieke perceptie. Het keizerrijk van het kwaad, zoals de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan de Sovjet-Unie had beschreven, bleef het doelwit van de westerse politiek, maar nu vanuit moreel oogpunt, niet meer vanuit politiek oogpunt.

Met de val van de USSR was de machtigste politieke tegenstander van het Westen van het wereldtoneel verdwenen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: