Ingecalculeerde gevolgen coronabeleid: Sterfte, honger werkloosheid, wanhoop en maatschappelijk verval – Viruswaarheid

ingecalculeerde-gevolgen-coronabeleid:-sterfte,-honger-werkloosheid,-wanhoop-en-maatschappelijk-verval-–-viruswaarheid

12-08-20 03:17:00,

Kabinet volgt catastrofaal draaiboek WHO

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 11 augustus 2020 – Het kabinet volgt in haar beleid een door de WHO opgesteld stappenplan voor de “transitiefase”. De lockdown duurt inmiddels meer dan vijf maanden. Terwijl het kabinet in haar oorlog tegen het virus voortploegt met het aankondigen van nieuwe maatregelen, een ongekend testprogramma en een semipermanente noodwet, zijn de eerste tekenen van maatschappelijk verval zichtbaar. De onrust, polarisatie, faillissementen en werkloosheid nemen snel toe. In het stappenplan naar het “nieuwe normaal” van de WHO zijn deze gevolgen echter ingecalculeerd. Dit is pas het begin. 

Stappenplan WHO

Het dashboard om de virusverspreiding te monitoren, tracing apps, teststraten, aankondigingen van nieuwe of lokale maatregelen, mondkapjes en quarantaine maatregelen komen niet voort uit de creativiteit van Rutte of De Jonge. Het zijn onderdelen van het stappenplan “Versterking en aanpassen van publieke gezondheidsmaatregelen tijdens de COVID-19 overgangsfasen.” De WHO begeleidt de lidstaten in het implementeren van grootschalige vrijheidsbeperkende maatregelen.

Het plan voorziet in een grootschalig surveillancesysteem om personen die in aanraking komen met positief geteste mensen te identificeren, isoleren, testen en behandelen. De huidige uitzonderingssituatie moet in stand blijven tot een vaccin beschikbaar is.

Communicatie

De communicatie richting het publiek heeft een sleutelrol in het bewerkstelligen van gedragsveranderingen en actieve deelname aan de noodmaatregelen. De communicatie moet vooral eenvoudig zijn. Daarnaast dienen landen “misinformatie” actief te bestrijden. Ook deze onderdelen van het plan zijn herkenbaar in bijvoorbeeld het kinderachtige taalgebruik van de beleidsmakers, eenzijdige berichtgeving van de media en de agressieve censuur. Gezondheidsautoriteiten benadrukken richting het publiek de onzekerheid en de noodzaak over versoepelingen en opschalen van maatregelen.

Catastrofale gevolgen

De WHO voorziet in de drie fases catastrofale maatschappelijke, economische en sociale gevolgen. Armoede, structurele werkloosheid, honger, toename van drugs- en alcoholconsumptie, stijging van zelfmoorden, slechte gezondheid, afname levensverwachting, toename van huiselijk geweld, sociale onrust, hogere sterfte, toename criminaliteit, vergroting van de welvaartskloof, hogere analfabetisme, lager opleidingsniveau, vereenzaming van ouderen en het ineenstorten van de sociale cohesie.

Tekst en uitleg kabinet

Het kabinet wist dus vooraf wat de gevolgen van haar beleid zijn maar heeft het publiek hierover nooit geïnformeerd. De maatregelen vernietigen de Nederlandse economie, samenleving, gezondheid en welzijn. Dit maakt de vraag welke afwegingen dit kabinet maakt nog pregnanter.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: