Hoogleraar:”Waarom blijft het RIVM foute info verstrekken?” – De Lange Mars plus

hoogleraar:”waarom-blijft-het-rivm-foute-info-verstrekken?”-–-de-lange-mars-plus

16-08-20 09:02:00,

Pierre Capel vertelt in een video van Café Weltschmerz op welke manier het RIVM foute informatie verstrekt over  corona / covid-19. Het Parlement zal op of direct na 20 augustus de beslissing om de Spoedwet aan te nemen baseren op deze blijkbaar foute informatie waardoor ons land zeer waarschijnlijk in een tweede lock down zal gaan.

WHO

De emiritus hoogleraar immunologie begint zijn betoog met twee fouten van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie). In de eerste plaats hebben ze de definitie van pandemie veranderd, waardoor via een veel te simpel rekenmodel zij iets tot een pandemie kunnen uitroepen. Daarnaast heeft de organisatie, toen ze nog niet veel over covid wisten, deze op lijst A van ziektes geplaatst. Dat betekent dat corona wordt gerekend tot ziektes die een kans op overlijden geven van 50 tot 80 procent, zoals pest, pokken en ebola, en dergelijke.

Basis

De basis van de bevindingen van de WHO is onderzoek uit de jaren dertig. Hier kwam uit dat besmetting door grote druppels plaatsvindt. Ook dat door de 1,5 meter besmetting kan worden voorkomen. Capel vertelt echter dat niet de social distancing (1,5 meter), maar de aerosolen en dan met name ventilatie het probleem is. Dat geeft hij heel eenvoudig aan en kan iedere lezer in PubMed nazoeken.

2011 & aerosolen

Volgens een studie uit 2011 “The role of particle science”, blijken aerosolen (dat zijn kleine druppeltjes van nog geen 10 micrometer) het meest gevoelig om griep over te brengen. Deze deeltjes, zegt de hoogleraar, zijn zo klein dat ze in de longen gaan zitten. Bij hoesten komen de kleine deeltjes in de lucht en deze kunnen in slecht geventileerde ruimtes uren blijven hangen. Dus vraagt de professor zich hardop af, waarop is dan de 1,5 meter gebaseerd?

OMT en RIVM

Volgens de immunoloog nemen het OMT en het RIVM ventilatie vanwege de aerosolen niet serieus, omdat dit niet aangetoond zou zijn. Dit is een hoogst merkwaardige mening van deze instanties, dat blijkt als Capel ons bij de hand neemt en voert door wetenschappelijke publicaties. Zelfs die van het RIVM zelf.

PubMed

De prof neemt de lezer (dus ook het geïnteresseerde parlementslid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: