Strafrechtelijke aangifte Willem Engel tegen minister De Jonge – Viruswaarheid

strafrechtelijke-aangifte-willem-engel-tegen-minister-de-jonge-–-viruswaarheid

16-08-20 04:45:00,

PER AANGETEKENDE POST VERZONDEN

Aan de Procureur Generaal Hoge Raad,

de Edelhoogachtbare heer J. Silvis

Postbus 20303

2500 EH ‘s-Gravenhage

Aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Z.E. de heer F. Grapperhaus

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Rotterdam, 15 augustus 2020

Betreft: Aangifte tegen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Z.E. de heer Hugo de Jonge (artikel 355 WvSr)

Geachte heer Silvis, geachte heer Grapperhaus,

Middels dit schrijven doe ik, Willem Engel, wonende te Rotterdam.

(3043 TD) als natuurlijk persoon en in de hoedanigheid van oprichter en bestuurder van Stichting Viruswaarheid[1] aangifte tegen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Z.E. de heer Hugo de Jonge, geboren te Bruinisse Nederland, vanwege overtreding van artikel 355 (derde lid) Wetboek van Strafrecht (schending grondwet).

De heer Hugo de Jonge heeft beschikkingen genomen en/of bevelen gegeven en/of bestaande beschikkingen of bevelen gehandhaafd, wetende dat daardoor de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat worden geschonden. Dit – met name – gelet op het navolgende:

Op 4 augustus 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Rijnmond Rotterdam, de heer Ahmed Aboutaleb, ex artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s uitgevaardigd de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” (hierna: Noodverordening) en daarbij op 5 augustus 2020 het bijbehorende “Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen” (hierna: Aanwijzingsbesluit) genomen en uitgevaardigd terwijl in die noodverordening en in dat Aanwijzingsbesluit bepalingen zijn opgenomen die een onrechtmatige beperking van grondrechten met zich brengt.

De bepaling opgenomen onder artikel 2.5a Noodverordening (verbod niet dragen mondkapje) is een onrechtmatige beperking van artikel 10 Grondwet (recht op privacy).

Artikel 176 Gemeentewet biedt géén mogelijkheid om artikel 10 Grondwet te beperken. Tegen de voorzitter van de Veiligheidsregio de heer Ahmed Aboutaleb is in dit kader dan ook aangifte gedaan vanwege overtreding van artikel 365 Wetboek van Strafrecht. De aangifte tegen de heer Aboutaleb dient hier als ingelast en herhaald te worden beschouwd (bijlage).

De Voorzitter van de Veiligheidsregio heeft de Noodverordening getroffen op directe aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en sport,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: