EU wijzigt verordening inzake bescherming tegen gentechnologie voor Covid-vaccin | Door Bernhard Loyen | KenFM.de

eu-wijzigt-verordening-inzake-bescherming-tegen-gentechnologie-voor-covid-vaccin-|-door-bernhard-loyen-|-kenfm.de

17-08-20 07:48:00,

Duitsland is lid van het EU-genoomproject

Een commentaar van Bernhard Loyen.

De gruwel is groot, de mening is bijna unaniem. Rusland is nalatig met zijn burgers met betrekking tot een vaccin tegen het Sars.Cov-2-virus. De Zuid-Duitser weet dat Poetin speelt met de gezondheid van zijn volk in Rusland (1). Die ZEIT analyseert het geneesmiddel onmiddellijk als een aspirant-vaccin (2). Bondsminister van Volksgezondheid Jens Spahn liet de Deutschlandfunk weten dat hij de goedkeuring van het Russische coronavirusvaccin na een verkorte testfase als gevaarlijk beschouwt (3). Goedkeuring of registratie? Voor het Russische en uitgebreide vaccinatiedebat beveel ik twee artikelen aan die in het schriftelijke artikel over de NachDenkSeiten (4,5) aan bod komen.

Is de hypocriete verontwaardiging over de gezondheidsrisico’s voor de mensen, vooral uit de politiek, gepast? De EU-verordening 2020/1043 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 (6). Het onderwerp is, in het officiële document, een citaat: „Verordening betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik voor de behandeling of preventie van coronavirusziekte (COVID-19) die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen en de toediening daarvan.

De volgorde staat op vijf pagina’s, in 26 afzonderlijke punten. De vermeende noodzaak wordt opnieuw beschreven in punt 1, citaat: Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uitgeroepen tot een noodsituatie op gezondheidsgebied van internationaal belang. Op 11 maart 2020 heeft de WHO COVID-19 geclassificeerd als een pandemie. Verdere individuele punten vatten de vorige procedure, de vorige richtlijnen voor de goedkeuring van een nieuw medicijn, samen. Onder punt 8 wordt op dat citaat gewezen:

De ervaring leert dat bij klinische proeven met geneesmiddelen voor onderzoek die geheel of gedeeltelijk uit ggo’s bestaan, de procedure voor de naleving van de voorschriften van de Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG ten aanzien van de milieurisicobeoordeling en de toelating door de bevoegde instantie van een lidstaat complex is en veel tijd kan vergen.

GGO is de afkorting voor genetisch gemodificeerde organismen. Punt 10 legt uit aan overbelaste ambtenaren en politici, citaat:

Het is daarom bijzonder moeilijk om multicentrische klinische proeven uit te voeren met geneesmiddelen voor onderzoek die geheel of gedeeltelijk uit ggo’s bestaan en waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: