Strafrechtelijke vervolging tegen 5G in Duitsland

strafrechtelijke-vervolging-tegen-5g-in-duitsland

17-08-20 09:09:00,

https://pixabay.com/nl/photos/justitie-veroordelende-justitia-9016/

De Duitse advocaat Winfried Schmitz heeft 19 juni 2020, een strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen Bondskanselier Angela Merkel en alle leden van de federale en deelstaatregeringen, en tegen alle medewerkers van alle andere Duitse federale en deelstaatautoriteiten /agentschappen die betrokken waren bij de implementatie/uitvoering van de uitbreiding van het 5G-mobiele communicatienetwerk. Schmitz dient ook een strafrechtelijke aanklacht in voor het bagatelliseren van de gevaren van 5G en het stellen van veel te hoge limieten voor de uitbreiding van het 5G mobiele communicatienetwerk.

De strafklacht

19 juni 2020 wordt er een strafklacht ingediend tegen bondskanselier Dr. Angela Dorothea Merkel voor betrokkenheid bij genocide en bij de misdaad tegen de menselijkheid ten nadele van mensen die in Duitsland wonen volgens § 6 en § 7 van het Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)* en anderen

* Het Internationaal Strafwetboek (VStGB) heeft het nationale Duitse strafrecht aangepast aan de bepalingen van het internationaal strafrecht, met name aan het Statuut van Rome inzake het International Strafhof. De ontwikkeling van het Internationaal Strafrecht hangt dan ook nauw samen met de ontwikkeling van mensenrechten. Het internationaal strafrecht is het meest strikte middel en is alleen van toepassing op ernstige mensenrechtenschendingen.

Het InternationaalStrafhof ( ICC of ICCt ) is een intergouvernementele organisatie en internationaal tribunaal gevestigd in Den Haag. Het ICC is het eerste en enige permanente internationale gerechtshof dat bevoegd is om personen te vervolgen voor de internationale misdaden van genocide, misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid*, oorlogsmisdaden en het misdrijf agressie. Het begon zijn werkzaamheden op 1 juli 2002 en is verantwoordelijk voor 123 staten (60% van alle staten in de wereld). Het ICC is bedoeld als aanvulling op de bestaande nationale gerechtelijke systemen daarom kan het zijn rechtsmacht alleen uitoefenen wanneer nationale rechtbanken niet bereid of niet in staat zijn aangeklaagden te vervolgen.

Misdaad tegen de menselijkheid of humanitaire misdaden is een strafbaar feit volgens het International strafrecht dat wordt gekenmerkt door een uitgebreide of systematische aanval op een burgerbevolking .

De klacht van Winfried Schmitz

De klacht van Winfried Schmitz naar de procureur-generaal van het federale gerechtshof:

Geachte meneer of mevrouw,

Hierbij een klacht tegen de uitbreiding en activering van het 5G cellulaire netwerk tegen:

-bondskanselier Dr.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: