Mondkapjes: aangifte tegen burgemeester Aboutaleb – Viruswaarheid

mondkapjes:-aangifte-tegen-burgemeester-aboutaleb-–-viruswaarheid

19-08-20 02:03:00,

PER AANGETEKENDE POST VERZONDEN

Aan de Hoofdofficier van Justitie

De E.A. heer H.M.P. Hillenaar

Arrondissementsparket Rotterdam

Postbus 50956

3007 BT Rotterdam

Rotterdam, 19 augustus 2020

Betreft: Aangifte tegen de heer Ahmed Aboutaleb (artikel 365 WvSr)

E.A. heer Hillenaar,

Middels dit schrijven doe ik, Willem Engel, wonende te Rotterdam aan de Chalonsstraat 6b

(3043 TD) als natuurlijk persoon en in de hoedanigheid van oprichter en bestuurder van Stichting Viruswaarheid[1] aangifte tegen de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de heer Ahmed Aboutaleb, geboren op 29 augustus 1961 te Beni Sidel (Marokko) vanwege overtreding van artikel 365 Wetboek van Strafrecht[2] (misbruik van gezag).

De heer A. Aboutaleb heeft zich schuldig gemaakt aan voornoemd ambtsmisdrijf door:

Het op 4 augustus 2020 ex artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s uitvaardigen van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” (hierna: Noodverordening) en het – daarbij behorende – op 5 augustus 2020 nemen en uitvaardigen van het “Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen” (hierna: Aanwijzingsbesluit) terwijl in die noodverordening en in dat Aanwijzingsbesluit de volgende bepalingen zijn opgenomen:

Artikel 2.4 Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen.

 Artikel 2.5a: Verbod niet dragen mondkapje

  1. Het is personen van 13 jaar en ouder verboden zich in door de voorzitter aangewezen gebieden of locaties te bevinden zonder een niet-medisch mondkapje te dragen. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken en kan bepaalde categorieën van inrichtingen geheel of gedeeltelijk van het verbod uitzonderen. Het verbod geldt niet in besloten plaatsen die zijn gelegen in de aangewezen gebieden of locaties.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: