Infectiepreventiemaatregelen staan boven het welzijn van het kind | Door Bernhard Loyen | KenFM.de

infectiepreventiemaatregelen-staan-boven-het-welzijn-van-het-kind-|-door-bernhard-loyen-|-kenfm.de

21-08-20 10:18:00,

Een commentaar van Bernhard Loyen.

Deze week dinsdag zat ik in de aula van een Berlijnse middelbare school. Ouderavond. Alle aanwezige volwassenen, evenals de twee leerkrachten, moesten de hele tijd het alledaagse masker dragen. Voordat we spraken over het nieuw gestarte schooljaar, het verlies uit het verleden, d.w.z. de achterstand van gemiste lessen tijdens de schoolblokkade, wilden we duidelijk maken hoe de PCR-testen zouden werken.

Dit gymnasium onderscheidt zich graag. Digitaal wordt verondersteld aan de top van de competitie te staan, wat niet echt werd opgemerkt tijdens de thuisonderwijsweken, maar nu de deelname aan vrijwillige PCR-testen. Desgevraagd legden de docenten uit dat het bedrijf aan hen was aanbevolen omdat de toetsen gratis werden uitgedeeld. Er zijn geen kosten voor school en ouders.

De informatie aan de ouders voor de start van de school was, citaat

Wij willen het vrijwillige karakter van dit aanbod benadrukken. Tegelijkertijd zien wij participatie als een essentiële bijdrage aan het nemen van verantwoordelijkheid voor de medemens!

Dit is al slim geformuleerd, vooral in de noodzakelijke discussie met het kind. Dus wie niet meedoet, neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn of haar medemens? Kon gewoon een kind het begrijpen…zou dat moeten? Het was de beslissende zin dat mijn zoon nu meedoet, wilde meedoen, net als zijn maten. De hele seniorenklasse.

Het antwoord van de leraar op de vraag wie de testresultaten van het onderzoek, dat nu wekenlang liep, ging doorgeven, liet zien hoe het opleidingsniveau was. Dit zou gebeuren na informatie van het bedrijf, indien nodig via de verantwoordelijke volksgezondheidsdienst, die dan – let wel – informeert of het kind ziek is. Hij bedoelde natuurlijk of hij positief had getest. Heeft iemand geprotesteerd, de bewoordingen verduidelijkt, zijn arm omhoog gedaan? Nee. Wie voert de tests uit? De kinderen zelf, natuurlijk. Geen werknemers van het bedrijf.

Een van de ouders was boos over de overtreding van de wet op de infectiebestrijding, er was geen handdesinfectie voorzien voor het evenement en ze zouden veel te dicht bij elkaar zitten. Ouderavonden 2020.

Waarom heb ik mijn arm niet opgetild? We leven in moeilijke tijden. Mijn zoon zal wat meer tijd doorbrengen op dit gymnasium.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: