Meer IQ-tests: meer idioten! Meer covid-tests…?

meer-iq-tests:-meer-idioten!-meer-covid-tests…?

22-08-20 12:34:00,

 


X
X
Meer IQ-tests: meer idioten! Meer covid-tests…?

2020 © WantToKnow.nl/be

x
Het is natuurlijk geen goed nieuws dat het aantal coronabesmettingen snel toeneemt. Maar wordt dit gegeven wel in de juiste context gepresenteerd? Is deze informatie correct..? NEEN, deze juise context ontbreekt bijna altijd in de hijgerige Corona-berichtgeving en daarom is die NIET CORRECT! Een voorbeeld: doe meer IQ-tests, dan vindt je automatisch ook meer idioten..! Natuurlijk ook meer genieën, maar als de focus op de idioten ligt… Zelfde geldt natuurlijk voor het massale coronatesten; als je meer mensen test, vind je meer besmettingen. Want het gaat natuurlijk over het percentage besmettingen, ten opzichte van het totaal aantal metingen… Voorbeeld: test je eerst van 1000 mensen een 50-tal besmettingen, dan spreken we over 5%. Test je vervolgens 50.000 mensen, doordat bijvoorbeeld de testfaciliteiten stevig zijn uitgebreid, dan zou je 5% van 50.000 test als besmettingen meten, toch? Dat zijn dan 2500 mensen. En pas als je ónder of bóven dat aantal zit is er STATISTISCH sprake van ‘minder’ of ‘méér’ besmettingen..

DUS GA IN DAT GEVAL DAN NIET SCHREEUWEN,
DAT HET AANTAL POSITIEVE CORONA-GEVALLEN
VERVIJFTIG-VOUDIGD IS, VAN 50 NAAR 2500..!!

En natuurlijk is het aantal besmettingen ook sterk afhankelijk van de bevolkingsgroep die je test. Is de ene test afgenomen bij dezelfde samengesteld groep als de tweede test. Als je het aantal besmettingen vergelijkt van -enerzijds- mensen die naar dokter of ziekenhuis gaan en daar de test laten doen, met -anderzijds- een willekeurige steekproef van actieve jongeren zonder klachten, dan geeft dit zéér hoogstwaarschijnlijk een ander resultaat. Dat is allemaal geen rocket-science, zoals dat heet.

Een stijging van het absolute aantal besmettingen alléén, kan dus NOOIT dienen als basis voor beleid. Dat absolute besmettingscijfer moet worden gedifferentieerd en gerelateerd aan de voorgeschiedenis en veranderingen in de methodiek van het testen. En belangrijk is natuurlijk dat ongeveer 50% (HIER) van alle besmette personen geen hinder heeft van het virus. Je MOET dus de absolute cijfers (500 en 2500) ook meer differentiëren, zoals het procentueel aantal besmettingen.

Conclusie is simpel: de beleidsmakers hebben een té eenzijdige focus op aantal besmettingen; het absolute cijfer dient gewoon meer verfijnd te worden, naar het procentueel aantal besmettingen in een bepaalde subpopulatie en leeftijdscategorie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: