Wat Covid-19 wordt genoemd is geen virus, maar een stukje van ons DNA

wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus,-maar-een-stukje-van-ons-dna

24-08-20 08:31:00,

Voorafgaande opmerkingen over de coronatest:
1. Er is door niemand wetenschappelijk bewezen dat er een nieuw virus bestaat, covid-19 genaamd. Daarom zou je het een spookvirus kunnen noemen.
2. Evenmin is bewezen dat het genetische materiaal, waarvan beweerd wordt dat dit het nieuwe virus is, mensen ziek kan maken
3. Testen op een virus waarvan niet bewezen is dat het bestaat is onzinnig. En het is dubbel onzinnig als bovendien niet bewezen is dat er gevaar is voor de gezondheid.

Zie wat betreft deze voorafgaande beperkingen verder mijn artikel van gisteren.

Spectaculair onderzoeksresultaat

Inmiddels is er nieuwe informatie opgedoken over wat hierboven bij punt 2 wordt genoemd: het genetische materiaal waar bij de test naar wordt ‘gezocht’.

Volgens een blogtekst die al in april dit jaar werd gepubliceerd, is datgene wat Covid-19 wordt genoemd helemaal geen virus, maar het menselijke chromosoom 8. Ieder mens heeft dit chromosoom in zijn DNA. Met andere woorden: iedereen heeft ‘corona’.

Maar nu de explosieve impact van deze constatering: chromosoom 8 is gerelateerd aan de menselijke intelligentie en aan de afweer tegen kanker. Als je dit chromosoom als vijand aanmerkt en een vaccin ontwikkelt dat ertegen in actie komt…. dan spreek je niet over een middel tegen een virus, maar over een middel tegen een belangrijk onderdeel van het menselijke DNA.

Als deze vaststelling klopt, dan zijn de implicaties enorm. Het Covid-19 vaccin is dan een biowapen.

Krankzinnig plaatje

De test zoekt naar iets wat al bekend is. En het vaccin bestrijdt iets dat juist niet aangetast mag worden.

Om het krankzinnige plaatje compleet te maken is er ook nog het risico dat de PCR-test en de temperatuurmeting met lasers beschadigingen kunnen veroorzaken aan respectievelijk het zeefbeen en de pijnappelklier, allebei delicate onderdelen van onze fysieke constitutie.

Hieronder eerst de video met de nieuwe informatie en daarna een video van Max Igan die (vanaf 12:20) op deze belangrijke onthulling ingaat.

Op het YouTube-kanaal van Igan is deze video niet meer te vinden. Hij is kort na plaatsing alweer weggehaald door de censors. Een indicatie eens te meer dat het om belangrijke informatie gaat.

Zie verder: Bombshell Evidence that COVID RNA Base Pairs are Identical to Chromosome 8 Human DNA

Gerelateerd

Zijn de Covid PCR-tests een heimelijke manier om mensen te infecteren of iets bij hen te implanteren?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: