Kernwaarden hebben onderhoud nodig – Transitieweb

kernwaarden-hebben-onderhoud-nodig-–-transitieweb

25-08-20 02:04:00,

Kernwaarden

Ons persoonlijk leven én ons leven binnen de samenleving worden, vaak stilzwijgend en zonder dat ze expliciet worden benoemd, geregeld door waarden. Het gaat hier niet om conventies of gewoonten of afspraken, nee, het gaat mij om datgene dat ieder van ons individueel en gezamenlijk beschouwt als richtsnoer en zingeving in de vormgeving van het individuele leven én van de samenleving als geheel.

Wezenlijke, kern- of sleutelwaarden zijn in dit verband bijvoorbeeld vrijheid, eerlijkheid, democratie, waarheid. Zij zijn als het ware bovenpersoonlijk, dat wil eggen. dat zij boven de doelstellingen van elk individu en elke groepering staan, omdat zij randvoorwaardelijk zijn aan het welzijn van individu en samenleving. Met een chique woord zou je kernwaarden daarom ook existentieel kunnen noemen.

Vergeten offers

Nu is het zo, dat alles wat wij zonder aandacht, gedachteloos gebruiken tot een vanzelfsprekendheid wordt. Dat kan ook gebeuren met waarden: van de waarden waarvan wij gebruikmaken, gaat kennis verloren over de herkomst ervan, de reden van hun belang én het bewustzijn over de prijs die ooit werd betaald om ze te realiseren.

Er groeien generaties op die bijvoorbeeld niet meer weten welke grote offers er zijn gebracht om een waarde als ‘vrijheid’ te realiseren. Kijk maar eens naar de duizenden kruisen op de graven van vaak zeer jonge vrouwen en mannen op de oorlogskerkhoven overal ter wereld om jezelf een concreet beeld te vormen van deze offers, van de prijs.

Innerlijk onderzoek

Waarden en zeker de kernwaarden vragen daarom onderhoud. Dit gebeurt wanneer eenieder haar of zijn kernwaarden met een zekere regelmaat aan een grondig innerlijk onderzoek onderwerpt, waarbij de mogelijkheid om daarbij door een goede vriend of vriendin erop bevraagd te worden, helpt om het onderzoek met een zekere mate van objectiviteit zich te laten voltrekken.

Ook kernwaarden die in de samenleving als geheel gebruikt worden, vragen onderhoud, bijvoorbeeld door ze op scholen en in uiteenlopende maatschappelijke fora onderzoekend met elkaar te bespreken en ze zo steeds weer opnieuw en bewust als pijlers voor de samen-leving in beeld te houden en waar nodig aan te scherpen of anderszins te wijzigen.

De ontmanteling van kernwaarden

Vindt er niet regelmatig onderhoud plaats van de kernwaarden, dan raakt hun betekenis op z’n best buiten de bewuste beleving.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: