Hopen tegen beter weten in – Viruswaarheid

hopen-tegen-beter-weten-in-–-viruswaarheid

26-08-20 08:30:00,

Door mr. Caroline Vonhoff

Inmiddels heeft Viruswaarheid vier rechtszaken gevoerd in een tot dusver ijdele poging om de Nederlandse Staat zich aan de Nederlandse wet te doen houden. Iets wat toch niet te veel gevraagd zou moeten zijn in een land dat er prat op gaat om niet alleen een constitutionele monarchie te zijn maar ook een (democratische) rechtsstaat.

Terzake van het grondwettelijk verankerde demonstratierecht, voerden we twee rechtszaken. Helaas was dat recht er niet voor ons, en restte ons weinig anders dan die twee demonstraties, die twee keer opkomen voor onze vrijheid hier, af te blazen, een en ander onder bedreiging met aanzienlijk geweld. Deze zaken zijn reeds uitgebreid besproken en laat ik hier verder buiten beschouwing, want dat All animals are equal, but some animals are more equal than others dat weten we allemaal -en alleen zowel als samen-  inmiddels maar al te goed. En om dat te beseffen hoef je geen aanhanger van onze visie te zijn, ook zij die denken; kalmpjes aan dan breekt het lijntje niet en als we braaf zijn mogen we straks weer terug naar normaal, kunnen niet ontzien wat ze zagen. En dan is het minder eng de boodschapper (die je immers niets kan doen) aan te vallen en/of uit te sluiten, dan je te keren tegen de macht (die je van alles kan doen en dat de afgelopen maanden ook heeft gedaan). Verdeel en heers, waarom ook niet als je dan toch bezig bent wet en recht te schenden?

Meer inhoudelijke rechtszaken voerden we ook. Hoewel, meer inhoudelijk? Wat is belangrijker dan opkomen voor grondwettelijk gegarandeerd hetende rechten en vrijheden, maar u begrijpt wat ik bedoel.

De eerste rechtszaak betrof het aankaarten van de mogelijke spoedwet en vooral ook de maatregelen die de afgelopen maanden genomen zijn door de Regering zonder dat zij daarvoor over de bevoegdheid beschikte. Dat kan en mag niet alleen, die maatregelen richtten ook nog eens enorme schade aan. En aan het gezag van de Staat (daar is overheen te komen) én aan de mensen in het land, en dat is een schande en een schandaal. Helaas, ongeacht de schande en het schandaal en voorbijgaand aan de aangerichte en nog aan te richten schade (zie de werkloosheidscijfers, zie het sociaal isolement, zie de faillissementen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: