Waar is het debat? Wie bouwt er nog meer bruggen? Een open brief aan de toonaangevende media | Door Paul Schreyer | KenFM.de

waar-is-het-debat?-wie-bouwt-er-nog-meer-bruggen?-een-open-brief-aan-de-toonaangevende-media-|-door-paul-schreyer-|-kenfm.de

28-08-20 07:35:00,

Een standpunt van Paul Schreyer.

Er is sprakeloosheid in het land: sommigen protesteren tegen Corona-maatregelen, die zij als onzinnig, vrijheidsrovend en vernederend beschouwen, anderen noemen dergelijke demonstranten onverantwoordelijke „covidioten“, wier irrationaliteit met alle ernst moet worden bestreden. Sommigen, zoals de Berlijnse deelstaatregering, willen demonstraties van critici volledig verbieden. Wat ontbreekt is een open, op bewijs gebaseerde en respectvolle discussie die de kloof overbrugt.

Allereerst een opmerking vooraf over het momenteel aangekondigde demonstratieverbod op 29 augustus: De Berlijnse Senaat rechtvaardigt dit met de opmerking dat „de verwachte groep deelnemers de huidige infectiebestrijdingsverordening zal overtreden“. De overheid ontneemt zo een vaag gedefinieerde groep mensen („de verwachte groep deelnemers“) het recht om over de hele linie te demonstreren – met betrekking tot de bescherming van de gezondheid. Los van deze afweging volgt een preventief verbod vanwege verwachte (!) schendingen, die uiteraard geen grondwettelijke beginselen zijn. Bovendien is er tot op heden geen bewijs dat de demonstraties die plaatsvonden, zoals die op 1 augustus, hebben geleid tot een meetbare toename van het aantal Covid-19-patiënten.

De Berlijnse senator van Binnenlandse Zaken, Andreas Geisel, stelt dat de demonstranten „ons systeem verachtelijk maken“, waarvan „alle democraten zich moeten distantiëren“. Het verbod is dus officieel politiek gemotiveerd. Met zo’n gefundeerd besluit sluit de regering zich aan bij het kamp van autoritaire, willekeurige regimes, die vrij nuchter en zonder waarde worden bekeken. In pluralistische samenlevingen is het eenvoudigweg niet toegestaan om demonstraties te verbieden omdat de autoriteiten de politieke doelen van de demonstranten niet aanstaan. Bovendien: wat hoopt u te bereiken? Een heroverweging van de demonstranten? Gijzelaar verder:

„Dit is geen beslissing tegen de vrijheid van vergadering, maar een beslissing voor infectiebestrijding. We zitten nog steeds midden in een pandemie met een toenemend aantal infecties. Dit kan niet worden ontkend. We moeten daarom het fundamentele recht van vrijheid van vergadering afwegen tegen het recht op integriteit van het leven.“

Het argument van „stijgende infectiecijfers“ is echter zeer misleidend, aangezien het toegenomen aantal tests niet wordt vermeld. Degenen die meer testen zullen meer vinden, vooral wanneer de testen breed en niet-specifiek zijn, zoals voor vakantie terugkeerders.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: