Corona Onderzoekscommissie – Deel 5 | Door Jochen Mitschka | KenFM.de

corona-onderzoekscommissie-–-deel-5-|-door-jochen-mitschka-|-kenfm.de

01-09-20 08:04:00,

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

In deel 1 en 2 van deze reeks hebben we verslag gedaan van de eerste hoorzitting van het Corona-comité, getiteld „Leren van het Onderzoekscomité voor de Mexicaanse griep“ (1). Deel 3 en 4 beschrijven de hoorzitting over het onderwerp „De situatie van mensen in verpleeghuizen“ (2). Dit 5e deel (3) gaat over de omstandigheden in Bergamo, die door de media en politici herhaaldelijk worden aangehaald als bewijs voor de noodzaak van een stillegging in Duitsland.

Bergamo: Wat was er aan de hand

In de inleiding legde een commissielid uit dat de berichtgeving over Bergamo een keerpunt was en de mensen had geschokt. Het leek er dus op dat de lockdown een logisch gevolg daarvan was. Om een duidelijker beeld te krijgen van wat er werkelijk is gebeurd, zal deze hoorzitting topwetenschappers uit Italië die ter plaatse waren en zeer nauw betrokken waren bij de pandemie, bijeenbrengen.

Dr. Wolfgang Wodarg, een deskundige gast van de juristen van het comité, legde vervolgens uit hoe Bergamo in Duitsland werd ervaren. Hij begon met uit te leggen dat men zou hebben verwacht dat de pandemie zich nog verder en nog vreselijker zou verspreiden in China als gevolg van de verschijnselen in Bergamo. Maar dat was niet het geval. In de meeste regio’s van China was er geen sprake van stillegging en nauwelijks van infecties en sterfgevallen. Begin februari was er opeens geen nieuws meer uit China. Het was precies op dat moment dat Italië de aandacht trok. De vreselijke beelden van China die niet meer bestonden, werden vervangen door beelden uit Bergamo.

Natuurlijk werd de vraag gesteld waarom Italië van alle landen zo getroffen is en waarom er in Duitsland vrijwel niets is gebeurd. Toen, begin maart, kwamen de foto’s uit Bergamo als het ware uit bergen van lijken en ontstonden er paniek in Duitsland. Daarna volgde de lockdown in Italië. Omdat in het begin vrijwel alleen oude mensen tot de doden werden gerekend, vroeg men zich volgens Wodarg natuurlijk af of er misschien iets mis was gegaan met de zorg voor de ouderen.

In een gesprek met een ambtenaar van een Duitse vereniging van wettelijke ziektekostenverzekeraars kreeg Wodarg te horen dat de Italianen bang zijn als ze naar het ziekenhuis moeten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: