Geeft de blootstelling in woningen en omgeving met ultrahoogfrequente elektromagnetische velden, uitgezonden door zendmasten en antennes, de ziekte ALS?

geeft-de-blootstelling-in-woningen-en-omgeving-met-ultrahoogfrequente-elektromagnetische-velden,-uitgezonden-door-zendmasten-en-antennes,-de-ziekte-als?

02-09-20 12:41:00,

ALS betekent Amyotofische Laterale Sclerose. Een ernstige ziekte waar de spieren een voor één uitvallen. De kracht in de spieren wordt minder en minder, tot de kracht eruit is. Niet bij alle spieren. De hartspieren en het brein worden niet aangetast. Dit maakt het nog erger: de ziekte wordt heel bewust meegemaakt. De symptomen komen het meest voor tussen zo ongeveer het 40ste jaar tot het 60ste jaar. Bewust moet je dan meemaken dat je steeds minder kunt. Tot de ademhalingsspier het niet meer doet en de dood erop volgt. Bij de een sneller dan de ander. De oorzaak van ALS is in veel gevallen nog niet bekend. Volgens onderzoek uit 2019, kunnen elektromagnetische velden (EMV) een rol spelen!

Studie
Een studie uit Limousin (Frankrijk) evalueert de blootstelling aan de elektromagnetische velden van radiofrequente straling, gegenereerd door o.a. zendmasten en antennes voor de mobiele communicatie en het risico op de neuromusculaire aandoening, ALS. ALS is progressief van aard, wat inhoud dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruitgaat. In Limousin is een geo-epidemiologische populatiestudie uitgevoerd.

Wat zijn elektromagnetische velden (EMV) voor de mobiele communicatie
Kunstmatige radiofrequente (RF) straling is technisch gezien, pulserende gemoduleerde microgolfstraling. Het is RF-straling in de hoogste regionen van niet-ioniserende straling dat wordt uitgezonden door zendmasten en antennes (omgeving) en door wifi-routers, omvormers voor zonnepanelen, draadloze apparaten, gameconsoles, Bluetooth-apparaten, slimme gadgets en slimme meters (in de woning).

Wat is ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose)
Amyotrofische Laterale Sclerose afgekort als ALS. Amyotrofisch betekent verval van spieren doordat de zenuwvoorziening uitvalt. ‘Sclerose’ is het gegeven dat op een abnormale verharding van weefsel in het ruggenmerg wijst en ‘laterale’ duidt op verval van één van de zenuwbanen in het ruggenmerg, namelijk de piramidebaan*. ALS is een aandoening waar de spieren onvoldoende doen wat iemand wil tot de meeste spieren het niet meer doen. ALS is daarom een progressieve vorm. Bij de een duurt het jaren maar bij de ander kan het in een paar maanden zo zijn dat de spieren niet meer hun werk kunnen doen. ALS is dus een aandoening van de zenuwen en de spieren. Aansturing gebeurt vanuit de hersenen (zenuwcellen) en het ruggenmerg en die een groot aantal lichaamsfuncties regelen waaronder ons bewegen en denken. ALS is een zenuw-/spieraandoening (neuromusculaire),

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: