Klacht Commissariaat voor de Media – Viruswaarheid

klacht-commissariaat-voor-de-media-–-viruswaarheid

02-09-20 10:37:00,

Commissariaat voor de Media
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

Rotterdam, 1 september 2020

Geacht College van Commissarissen,

Zoals ik bij u bekend mag veronderstellen, zijn de Nederlanders de afgelopen maanden overdonderd door berichtgeving over een virus, het inmiddels een ieder bekende covid-19. Van meet af aan hebben de media, en meer in het bijzonder de NPO en de NOS bij het ontstaan van de uitgebroken paniek een nefaste rol gespeeld. Ik verwijs u graag naar de bevindingen van Prof. Michaéla Schippers, zoals neergelegd in haar onderzoeksrapport “For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the COVID-19 Crisis”.

In plaats van het publiek breed en onpartijdig te informeren (met de eisen van de Mediawet vertrouw ik u eveneens bekend) hebben deze instellingen de afgelopen maanden door hun berichtgeving en de volstrekte eenzijdigheid daarvan, bijgedragen aan de ontstane paniek.

In plaats van de verantwoordelijke bestuurders en politici aan de tand te voelen over de gang van zaken rond het virus, is men opgetreden als ‘klakkeloos doorgeefluik’ van wat te omschrijven is als  flagrante staatspropaganda. Voor het eenzijdig geïnformeerd worden over datgene waarover (en hoe) de regering wenst ons te informeren, houden we als belastingbetalers geen ‘onafhankelijke publieke omroep’ in stand.

Dit bevestigt des te meer dat de Regering er blijkbaar van uit gaat dat de NPO/NOS zodanig veel extra werk heeft moeten doen de afgelopen maanden dat daarvoor vorige week een bedrag ad euro 19 miljoen extra ter beschikking is gesteld. Van het doen van eigen en gedegen journalistiek onderzoekswerk en het aan het woord laten van andere dan door de regering goedgekeurde stemmen is echter geen sprake geweest.

Geen kritische vragen over de maatregelen (die nota bene door de minister van Justitie in de Tweede Kamer toegegeven onwettig waren en zijn). Geen vragen over de dodelijkheid van het virus, geen vragen over de situatie in de zorginstellingen, waar het overgrote deel van de covid-19-beleid-slachtoffers zijn gevallen. Geen vragen over proportionaliteit van de maatregelen, geen vragen over de knevelarij door politie en boa’s. Geen vragen over faillissementen en werkloosheid, geen vragen over wat er gebeurde met mensen met andere ziekten dan covid-19, en of hun welbevinden misschien ook een relevant punt van overweging zou kunnen zijn. Het feit dat het stopzetten van levensreddende behandelingen zoals bij kanker en hartfalen geen enkele aandacht heeft gekregen van de media,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: