Verslag Kamercommissie Noodwet: Wat vinden de partijen? – Viruswaarheid

verslag-kamercommissie-noodwet:-wat-vinden-de-partijen?-–-viruswaarheid

02-09-20 09:31:00,

Alleen PVV, FvD, PvdD en Haga keuren voorstel scherp af

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 1 september 2020 – De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid presenteerde 24 augustus haar verslag over het wetsvoorstel “Tijdelijke wet maatregelen COVID-29”. Het stuk omvat 65 pagina’s met vragen en opmerkingen. Na bestudering resteert de vraag hoe het mogelijk is dat volksvertegenwoordigers serieus debatteren over een wetsvoorstel dat sociaal gedrag strafbaar stelt. Toekomstige generaties zullen met verbijstering op ons terugkijken. Wat zijn de standpunten van de partijen? Er is hoop.

Bron: Wikikids

 Kamer verdeeld in drie groepen

De Kamerfracties kunnen ingedeeld worden in drie groepen. De PvdA, VVD en het CDA ondersteunen het wetsvoorstel onvoorwaardelijk. De VVD houdt zich op de vlakte maar het CDA en de PvdA gaan nog een stap verder: zij zien het liefst dat de bevoegdheden in het wetsvoorstel nog verder uitgebreid worden.

De ChristenUnie, D66, SP, SGP en GroenLinks steunen in beginsel de wettelijke regeling maar plaatsen serieuze kanttekeningen. 50PLUS steunt eveneens het wetsvoorstel, maar beperkt haar kritiek tot de opmerking dat “het doel niet de middelen heiligt”.  De PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren nemen een duidelijk standpunt in: de wet is voor hen in alle opzichten volstrekt onacceptabel.

Bijna alle partijen hebben kritiek op de vangnetbepalingen die een carte blanche afgeven aan de regering. Het regeren met ministeriële besluiten zonder parlementaire controle stuit eveneens op bezwaren, omdat de democratische legitimiteit ontbreekt.

De mogelijkheid om zonder inspraak van het parlement de looptijd van de wet te verlengen, roept ook vragen op.

Dit geldt eveneens voor de ruime en open begripsomschrijvingen in het voorstel. Zo vragen de verschillende fracties welke criteria gehanteerd worden om te bepalen of er sprake is van een directe dreiging of wanneer er sprake is van een situatie dat de wet ingetrokken kan worden. De onduidelijke begrippen geven de regering de bevoegdheid tot in lengte van dagen zonder inspraak van het parlement te regeren en vrijelijk maatregelen per decreet uit te vaardigen. Hierna komen de standpunten van de verschillende partijen aan de orde.

 Het CDA: Mondkapjes, quarantaineplicht, verplicht testen en handhaving tot  in de woonkamer

Het CDA kent nauwelijks grenzen bij het inperken van burgerlijke vrijheden en vraagt onbeschaamd om nog meer bevoegdheden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: