Gezondheidsraad: uitrol 5G kan doorgaan, wel meer onderzoek nodig.

gezondheidsraad:-uitrol-5g-kan-doorgaan,-wel-meer-onderzoek-nodig.

03-09-20 12:07:00,


                                                  60 op elkaar gestapelde Starlink satellieten vlak voor ze in mei 2019 door de Falcon 9-raket in hun baan werden losgelaten voor 5G bereik.

5G en gezondheid
5G heeft een grotere capaciteit en biedt snellere gegevensoverdracht dan eerdere generaties mobiele telecommunicatie. Maar in de samenleving zijn ook zorgen over de mogelijke invloed van 5G op de gezondheid. Daarom heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat komt doordat niet bekend is bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van alle 5G-systemen en de aanwezige elektromagnetische die er al zijn van alle draadloos gebruik. De Gezondheidsraad is daarom nagegaan of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de beoogde 5G-frequenties de gezondheid te schaden.

(Reactie RLL): De Tweede Kamer luistert niet naar de bevolking want op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni 2020, bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag, een gesprek plaats met diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Tot groot genoegen maakte de staatssecretaris de volgende dag in de Tweede Kamer, tijdens het debat van de Vaste Kamercommissie Telecommunicatie, melding van dit gesprek, waarbij ze meedeelde dit gesprek te willen voortzetten en dat ze geraakt is door de ernst van EHS. Ook benoemde zij de fatsoenlijke en rechtmatige insteek van het gesprek. Neem dat dan mee Tweede Kamer en luister niet alleen naar de gezondheidsraad! Jullie doen je werk zo niet goed!

Constatering van de Gezondheidsraad (Gr)
De Gezondheidsraad laat 2 september 2020 weten dat het is veilig om het 5G-netwerk dat de komende jaren in Nederland beschikbaar komt, uit te rollen. Wel zijn er nog dingen onduidelijk en dat vraagt om nader onderzoek. De raad noemt het rapport een “eerste stap”. Het benadrukt dat hiermee niet dat het antwoord is gegeven of 5G daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.

En weer is het of deze uitspraak een einde zal maken aan alle twijfel over 5G, net als in 2006 met de uitslag over het Zwitsers rapport, waar over gelogen is bleek twee jaar verder.

Gezondheidseffecten
2 september 2020 zegt de voorzitter van de Gezondheidsraad,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: