Voert Tweede Kamer op 9 september een dictatuur in? – De Lange Mars plus

voert-tweede-kamer-op-9-september-een-dictatuur-in?-–-de-lange-mars-plus

04-09-20 05:46:00, Affiche demo 4 september in Den Haag

Bijdrage van Lietje Perizonius*

Lietje beschrijft een groot aantal opvallende punten van de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’. Op 4 september krijgt de Tweede Kamer de gelegenheid hierover vragen te stellen en op 9 september gaan ze hierover stemmen. Opvallend is dat de massa media wel dagelijks schreeuwen over ‘besmettingen’ maar niet over deze voor onze democratie levensgevaarlijke wet. Vandaar dat enkele alternatieve vrije media platforms zoals DLM Plus hebben afgesproken deze wet van dictators-in-spe wat meer aandacht te geven.

Wat betekent het geruststellende “tijdelijk” in de naam van de noodwet?

“Een vrijstelling geldt voor de duur van ten hoogste drie maanden en kan telkens voor ten hoogste drie maanden bij regeling van Onze Minister worden verlengd (zie p. 12 artikel 1. 57e) en:
“3. Bij koninklijk besluit kan voor in het eerste lid genoemde bepalingen of onderdelen daarvan worden bepaald dat zij op een later tijdstip vervallen, met dien verstande dat dit tijdstip
steeds ten hoogste drie maanden na het tijdstip ligt waarop die bepalingen of onderdelen zouden vervallen.” (zie p.13 Artikel III vervalbepaling)

Vertaling: na zes maanden vervallen een aantal bepalingen, tenzij ze dat niet doen en eerder of pas later vervallen, dat mag steeds voor drie maanden bepaald worden (lees: deze wet kan eindeloos
van kracht blijven) Het woord “tijdelijk” kan je vervangen door eindeloos verlengbaar”. Terwijl de onzichtbaarheid” en de “onbewijsbaarheid” van het bestaan van de te bestrijden ‘onzichtbare vijand’ hiervoor ook zorgen.

Minister kan zelf bepalen wat hij wil

Artikel 58s 1.1. Indien zich een omstandigheid voordoet waarvoor de krachtens dit hoofdstuk geldende maatregelen niet toereikend zijn,

(dat wil zeggen: als wat hier staat aan voorwaarden niet genoeg is om de minister iets toe te staan)

kunnen bij ministeriële regeling “andere maatregelen” worden genomen die de kans op verspreiding van het virus SARS-CoV-2 “redelijkerwijze” beperken.

(dus: kan de minister zelf bepalen wat hij wil, als hij bijvoorbeeld zou bedenken dat het zonder zorg dood laten gaan van bijvoorbeeld een leeftijdsgroep de kans op verdere verspreiding zal beperken, dan staat hier dat hij dat mag doen)

Dictatoriaal

Bij de protesten tegen de noodwet,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: