Een pseudo epidemie – Ad Broere’s Blog

een-pseudo-epidemie-–-ad-broere’s-blog

05-09-20 06:19:00,

De Bussumse arts Martin Voerman plaatste de link naar een artikel in de New York Times van 22 januari 2007. Dit artikel is dertien jaar later zeer actueel. Het gaat over een kinkhoestepidemie die geen epidemie bleek te zijn. Het artikel legt precies de vinger op de zere plek bij het Sars-CoV-2 virus. De PCR test geeft een snel antwoord op de vraag of iemand besmet is of niet. De test is echter nogal onbetrouwbaar. Hierover is al veel geschreven en ik heb meerdere artikelen over dit onderwerp op mijn blog overgenomen. Het voordeel van de snelheid van een antwoord wordt teniet gedaan door de onnauwkeurigheid.

Het artikel in de NY Times informeert ons over hoe de aanvankelijke conclusie van een kinkhoestepidemie door laboratoriumonderzoek teruggenomen moest worden. Niet een beetje, maar helemaal. Er was geen sprake van de bacterie die kinkhoest veroorzaakt in geen van de onderzochte monsters. Ook niet na maandenlang onderzoek dat daarop volgde. Het was in 2007 een ‘mind boggling’ probleem voor de onderzoekers. ‘we kunnen niet wachten totdat tijdverslindend onderzoek de werkelijkheid heeft aangetoond, rond een virus of bacterie en we weten dat de snelle test een volkomen verkeerd beeld kan geven.’ Uit laboratorium onderzoek van bloedmonsters (serologisch onderzoek) door het RIVM wordt al maandenlang niet meer de aanwezigheid van Sars-CoV-2 aangetoond. Het RIVM zegt dat dit komt omdat mensen met coronasymptomen direct worden doorgestuurd naar de coronatest. Maar van die geteste personen worden dan toch ook bloedmonsters afgenomen, mogen we aannemen? Wat zijn daarvan dan de uitslagen? In elk geval is er sprake van pseudo epidemieen (of pandemieen)

Heel subtiel wordt in het artikel gemeld dat artsen en ondrezoekers op basis van de hun beschikbare informatie de best mogelijke maatregelen nemen. Als dan later blijkt dat het vals alarm is geweest, dan is het niet juist om de artsen en onderzoekers verkeerd handelen te verwijten. Wat wel overeind blijft is dat men niet te snel conclusies moet trekken met betrekking tot de vraag epidemie of niet? En dus ook niet te voortvarend moet zijn met het nemen van maatregelen zoals dat met Sars-CoV-2 het geval is geweest, met verstrekkende gevolgen. Mogen we nu uit deze nachtmerrie stappen?

het artikel:

Maandenlang dacht bijna iedereen die erbij betrokken was dat het medisch centrum een enorme kinkhoestuitbraak had gehad,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: