Covid 19 pandemie: de geperfectioneerde hoax. – Viruswaarheid

covid-19-pandemie:-de-geperfectioneerde-hoax.-–-viruswaarheid

07-09-20 06:16:00,

Niets is enger dan het onbekende en onbekend moest het blijven. De wereld moest zo lang mogelijk in het duister blijven tasten over de aard en dodelijkheid van het virus.

In het begin van de Corona-’pandemie’ werden stuitende overdrijvingen gedaan door vooral Neil Ferguson en Tedros (IFR 3.4%). De eerste klap is een daalder waard in de angst-epidemie. Vervolgens werd bijna iedere dode zo persoonlijk mogelijk in beeld gebracht om de vrees onder het volk zo groot mogelijk te maken.

Kalmerende statistieken werden echter zo lang mogelijk verzwegen. Men had namelijk vrij snel gerustgesteld kunnen worden door de gemiddelde leeftijd van overlijden en de IFR. De dodelijkheid van het virus wordt namelijk uitgedrukt met de IFR, dit is het aantal doden gedeeld door het aantal besmette mensen. Het is een vrij eenvoudige formule en in principe ook niet heel ingewikkeld om te onderzoeken, het vergt alleen steekproeven waarmee je vrij snel een grove inschatting kunt maken.

Het virus werd eind december vastgesteld. Hoe kan het zijn dat het tot april-mei 2020 heeft geduurd voordat we iets konden zeggen over de IFR en de eerste informatie over steekproeven beschikbaar kwam? Op andere vlakken was men namelijk wel zeer doortastend: het Nederlandse RIVM was reeds begin januari 2020 gestart met de implementatie van diagnostiek voor SARS-CoV2. (1) Onder andere Christian Drosten en Marion-tweede golf- Koopmans hadden blijkbaar door de zeven vastgestelde Corona-patiënten in China binnen een paar dagen al door dat er een enorme Corona-pandemie zat aan te komen. (2)

Echter wat betreft de IFR leek het erop alsof alle informatie, alle discussies alle bespiegelingen op magische wijze maandenlang in het niets verdwenen op internet.  Ondergetekende kan getuigen dat slechts incidenteel een kruimel IFR-informatie beschikbaar kwam maar dat het ook vaak binnen de kortste keren weer spoorloos verdwenen was. Ook het RIVM doet hun uiterste best om de IFR zo lang mogelijk onbekend te houden. (3)

Wikipedia echter heeft een zoekfunctie over de historie van iedere webpagina waar alle wijzigingen in de tijd worden bijgehouden.

Na enig speurwerk is dit te vinden in de geschiedenis van de covid 19 pandemic website: op 25-03-2020: een IFR geschat op 0.2 % (2 x de griep en 17 x minder dan de 3.4% waar Tedros het over had).

Print screen van Website covid 19 pandemie d.d.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: