Beste Klaas Knot, | Wynia’s Week

beste-klaas-knot,-|-wynia’s-week

08-09-20 04:07:00,

Met belangstelling heb ik je HJ Schoo lezing bestudeerd. Het is een opmerkelijke lezing, want je zegt nu onomwonden dat de euro van meet af aan een politiek project is geweest. In kringen van Nederlandse economen en centrale bankiers is deze stelling lang taboe geweest. De lof van de euro moest worden bezongen, en dat werd gedaan in economische bewoordingen.

Je verandert nu van standpunt over de houdbaarheid van de euro en plaatst jezelf min of meer in het Franse kamp. Hiermee vaar je mee op de golf van politisering van de centrale bank. Je neemt daarmee afscheid van de lijn die de Duitse Bundesbank altijd heeft gevolgd. Dat is onnodig en ook erg onverstandig. Je vertelt ook niet het echte verhaal van je draai: de veranderde rol van centrale banken.

Succes en falen van de euro

Je focust je met je verhaal op de interne economische gevolgen van de euro. Je zegt tegelijkertijd dat de euro een succes is en dat hij is mislukt. De euro heeft namelijk bijgedragen aan grotere welvaart en Europese samenwerking, maar tevens zeg je dat de euro nu zorgt voor groeiende economische ongelijkheid tussen de eurolanden, schuldencrises, noodsteun, en een lagere welvaart.

Je stelt zelfs dat de euro op termijn niet houdbaar is in haar huidige vorm. Omdat politici in het Noorden te weinig het succes benadrukken neemt het draagvlak voor de munt in de samenleving af, is je vrees. Bovendien profiteren Zuidelijke landen te weinig, waardoor ook daar het draagvlak af kan gaan kalven.

Noordelijke en Zuidelijke landen moeten gaan hervormen en de EU moet hierin het voortouw nemen. Er moet flink worden geïnvesteerd in economisch herstel na Covid-19, in de digitale toekomst en in duurzaamheid. Het is nu nodig om vanuit de EU met begrotingsbeleid de scheefgroei tegen te gaan.

Omdat EU-landen tot nu toe de benodigde hervormingen aan hun laars hebben gelapt, moeten de aanbevelingen van de Europese Commissie bindender worden. Om de euro te redden ga je als centraal bankier dus op de stoel van de politiek zitten.

Onafhankelijke centrale banken

Er is echter ook een andere reden waarom je van mening bent veranderd. Dat benoem je echter niet in de lezing. Het monetaire beleid van centrale banken is de afgelopen jaren door eigen toedoen steeds ineffectiever geworden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: