Corona Onderzoekscommissie – Deel 6 | Door Jochen Mitschka | KenFM.de

corona-onderzoekscommissie-–-deel-6-|-door-jochen-mitschka-|-kenfm.de

08-09-20 07:14:00,

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

In deel 1 en 2 van deze reeks hebben we verslag gedaan van de eerste hoorzitting van het Corona-comité, getiteld „Leren van het Onderzoekscomité voor de Mexicaanse griep“ (1). Deel 3 en 4 beschrijven de hoorzitting over het onderwerp „De situatie van mensen in verpleeghuizen“ (2). Deel 5 begon met een samenvatting van een verslag over de omstandigheden in Bergamo tijdens de derde hoorzitting (3). Dit zal vandaag worden afgerond.

Hoorzitting van professor Gatti

Haar opleiding en activiteiten omvatten bio-engineering, en professor Antonietta Gatti is een specialist in nanopathologie. Het gaat hierbij om de evaluatie van micro- en nanodeeltjes in het menselijk lichaam en de analyse van „contaminatie“ met micro- en nanodeeltjes. Een deel van het onderzoek is gefinancierd door de EU. Prof. Gatti legde in haar presentatie uit dat, hoewel ze geen virusdeskundige was, ze zei dat het virus een zeer klein organisch deeltje was, met een veronderstelde grootte van 0,12 µ of 120 nanometer. Deze deeltjes konden worden geïdentificeerd in het bloed. Als dergelijke deeltjes in de bloedbaan zitten, zouden ze niet „alleen“ reizen. Ze zouden moeten interageren met andere bloedbestanddelen of met delen van de omgevingscontaminanten die in het bloed en de organen worden aangetroffen. Deze interacties kunnen ook sterkere biologische reacties veroorzaken. Uw onderzoek zou in staat zijn om deze interacties te identificeren en het mechanisme te begrijpen waarmee de virusdeeltjes in contact komen met de bloedcomponenten.

Kennis van deze interacties zou belangrijk zijn voor therapie, vaccinatie, enz. Behalve haar persoon in Italië kent ze echter niemand die geïnteresseerd zou zijn in de interactie van de virusdeeltjes met bloedbestanddelen of andere deeltjes.

In de commissie werd de vraag gesteld of het op basis van haar onderzoek mogelijk zou zijn om vast te stellen of het virus inderdaad een volledig nieuw virus is of dat het misschien al lang bestaat. De getuige verklaarde dat ze zelf al in 2019 geen bewijs had voor het bestaan van het virus, maar ze had wel gehoord van artsen waarmee ze bevriend was. Ze legde toen uit dat er geen autopsies van hersencellen waren uitgevoerd uit angst voor deeltjes die zouden ontstaan bij het openen van de hersenhelft.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: