5G-Manifest van Nederlandse artsen – StralingsBewust.info

5g-manifest-van-nederlandse-artsen-–-stralingsbewust.info

09-09-20 08:46:00,

Stichting Stop5GNL heeft, in samenspraak met een Nederlandse huisarts, het 5G-Manifest van Nederlandse artsen opgesteld.

“Wij, ondergetekende Nederlandse artsen, maken ons zorgen over de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland. Niet alleen over onze privacy, ook over het milieu, onze gezondheid én die van onze patiënten.
[…] Daarom vragen wij de verantwoordelijke bewindspersonen om de uitrol van 5G terug te draaien totdat gedegen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de (langetermijn) effecten van 5G op de volksgezondheid, dus conform het voorzorgsprincipe, en dusdoende de mensen, met name kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken, te beschermen tegen gezondheidsrisico’s van straling.”
Klik hier om de volledige tekst van het manifest te lezen.

Bent u arts en maakt u zich ook zorgen over de almaar toenemende stralings­belasting en met name over de nog onbekende gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk? En bent u, net als een groot aantal vakgenoten wereldwijd, van mening dat het hoog tijd is dat het voorzorgs­principe (‘better safe than sorry’) toegepast wordt? Dan kunt u het manifest HIER ondertekenen.

WAAROM IS DIT MANIFEST IN HET LEVEN GEROEPEN?

Rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad
In november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad gevraagd om, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G. Het rapport stond gepland voor eind juni 2020 maar dat is tot twee keer toe uitgesteld “omdat er een grote hoeveelheid relevante wetenschappelijke gegevens is gevonden”.

Uiteindelijk is het rapport 5G en Gezondheid op 2 september 2020 gepubliceerd met daarin o.a. de melding: “De commissie kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert” en het advies om meer epidemiologisch onderzoek te doen naar de relatie tussen 5G en het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen.

5G in Nederland is een feit
Hoewel het rapport van de Gezondheidsraad dus geen uitsluitsel geeft over de gezondheidsrisico’s van 5G en stelt dat nader onderzoek noodzakelijk is, is de veiling van de 5G-frequenties inmiddels afgerond en is het 5G-netwerk eind juli 2020 geactiveerd. Onze regering stelt namelijk dat er voor wat betreft straling van mobiele apparaten en 5G geen sprake zou zijn van gezondheidsrisico’s omdat er blootstellingslimieten gehanteerd worden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: