Bruno Bruins’ strijd om rechtvaardige zorg..!

bruno-bruins’-strijd-om-rechtvaardige-zorg.!

09-09-20 08:35:00,

X
X

Bruno Bruins’ strijd voor een rechtvaardiger zorgsysteem..

2020 © Barbara Le Noble | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van de pharma-INDUSTRIE en hun gezondheid. Besef je dat JOUW goede gezondheid ten koste gaat van HUN winst en macht. Jouw ziekte vult hun portemonnee. Een monsterlijke industrie in actie!

Het plotselinge aftreden van Bruno Bruins kwam de farmaceutische industrie niet slecht uit. Bruins was de minister die aardig op weg was om grote veranderingen door te voeren, er lag zelfs al een wetswijziging klaar, om de woekerwinsten van deze industrie aan banden te leggen. Vooral door de aanpak van de maximum prijzen van medicijnen. In april dit jaar -middenin de Coronacrisis- had deze wet in werking moeten treden maar deze is met een half jaar uitgesteld. Daarnaast was er de kwestie van de ‘gedragscode voor de farmaceutische industrie’, waar maar liefst twee jaar aan gewerkt is en welke gepresenteerd werd in januari van dit jaar.

Maar daarin werd met geen woord gerept over het hete hangijzer; de medicijnprijzen. Tot grote irritatie van zowel Bruins als de Tweede Kamer. De code was bedoeld als “moreel kompas”.  Ik heb online gezocht of er inmiddels al een aangepaste gedragscode is, maar heb niets kunnen vinden. Om een beeld te krijgen van de feiten, heb ik een tijdlijn gemaakt van een aantal opvallende en belangrijke nieuwsberichten van de afgelopen jaren. De druk op deze industrie vanuit de overheid nam sinds 2018 toe, ook vanuit de Europese Commissie.

Edith Schippers was daarmee al voorzichtig begonnen maar Bruno Bruins ging voortvarender te werk. Wat hij allemaal geprobeerd heeft en de stappen die zijn ondernomen lees je onderstaand. Maar ik moet je waarschuwen, je wordt er niet vrolijk van. Mensen die met droge ogen durven te beweren dat het allemaal wel meevalt zijn of niet goed op de hoogte of doen aan struisvogelpolitiek. Een mogelijke oplossing zou zijn wanneer gewerkt wordt volgens het model van de zogenaamde patentpool, daarover verderop in het artikel meer.

Aanleiding
De kosten om nieuwe medicijnen op de markt te brengen, dus de ‘research & development’ (R&D) zijn veel minder hoog dan farmaceutische bedrijven doen geloven. De farmaceutische industrie investeert gemiddeld € 540 miljoen in onderzoek en ontwikkeling van de medicijnen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: