Kritiek D66 op noodwet: een spel voor de Bühne? – Viruswaarheid

kritiek-d66-op-noodwet:-een-spel-voor-de-buhne?-–-viruswaarheid

10-09-20 11:40:00,

De dubbele petten van Sigrid Kaag bij uitvoering WHO-beleid

Door Mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 10 september 2020 – In het verslag over het wetsvoorstel “Tijdelijke wet maatregelen COVID-19” komt D66 met een  aantal kritische kanttekeningen maar de meest prangende vragen stelt de partij opvallend genoeg niet. Op haar website is D66 stellig: ‘Een coronawet is nodig”. De wet is een cruciale stap in de uitvoering van WHO-beleid. Zit deze organisatie met Sigrid Kaag niet gewoon in onze regering?

 D66 en de Noodwet

D66 prijst op haar website de aanpassingen van het wetsvoorstel. “Alleen de naam is hetzelfde gebleven. Gelukkig maar want er was veel mis.” Dit enthousiasme van de partij is nauwelijks te rijmen met de inhoud van het wetsvoorstel. De minister krijgt nagenoeg onbeperkte bevoegdheden om grondrechten van burgers in te perken.

De opmerkingen over te hoge boetes, looptijd van de wet en bezoek aan verpleeghuizen lijken daarmee vooral voor de Bühne bedoeld. Vragen over de noodzaak of de proportionaliteit van  deze draconische wet stelt de partij niet. D66 neemt de noodzaak voor een dergelijke wet als vanzelfsprekend aan. Voor de partij staat vast dat deze wet er komt.

Dubbelrol Kaag in WHO-beleid

Hiermee volgt het kabinet het door de WHO opgesteld stappenplan “Versterking en aanpassen van publieke gezondheidsmaatregelen tijdens de COVID-19 overgangsfasen.” De WHO begeleidt de lidstaten in het implementeren van grootschalige vrijheidsbeperkende maatregelen. Onderdeel van dit beleid is een intensieve censuur van informatie die niet WHO-conform is.

Sigrid Kaag bekleedt hiermee een opvallende dubbelrol. Enerzijds draagt zij medeverantwoording voor de implementatie van dit beleid in Nederland. Anderzijds is zij directielid van de onder de WHO vallende Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) dat toezicht houdt op de wereldwijde doorvoering van dit stappenplan.

Kaag, Fauci en Bill & Melinda Gates Foundation

Naast Kaag hebben ook dr. Anthony S. Fauci en dr Chris Elias zitting in de directie. Laatstgenoemde vertegenwoordigt de Bill & Melinda Gates Foundation in de organisatie.

Het protocol van de WHO schrijft voor dat de bevolking in een uitzonderingstoestand gehouden moet worden tot er een vaccin beschikbaar is. De ingecalculeerde schade op economisch, menselijk en sociaal gebied is onvoorstelbaar groot. De vraag is of een minister de belangen van de Nederlandse bevolking nog voldoende kan meewegen in deze dubbelrol.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: