Aardgastronomen en aardgastrologen | Wynia’s Week

aardgastronomen-en-aardgastrologen-|-wynia’s-week

12-09-20 07:43:00,

Een gastronoom houdt van lekker eten, weet daar veel van. Zowel een liefhebber als een kenner.

Een astronoom is een sterrenkundige. Een kenner. Een aardgastronoom is zowel een liefhebber als een kenner van aardgas. Een astroloog veronderstelt een verband tussen het lot van de mensen en gebeurtenissen op aarde enerzijds en de stand van de hemellichamen anderzijds. Een astroloog is geen kenner, maar een verondersteller die van een bepaalde aanname uitgaat. Een aardgastroloog richt zich op subjectieve veronderstellingen. Een aardgastronoom richt zich op objectieve feiten.

Waarom moesten we ook weer van dat aardgas af? O ja, om Groningen. En omdat tijdens de 21ste klimaatconferentie in Parijs eind 2015 tussen bijna 200 landen een bindend klimaatakkoord was bereikt de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO₂, terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2º Celsius, met 1,5º Celsius als streefwaarde. ¹

In Nederland is steeds minder draagvlak voor stoppen met aardgas. Zo blijkt uit een peiling in 2019.

“Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar gedaald van 57% naar 48%. De tegenstanders namen toe van 29% naar 43%. De groep voorstanders van stoppen met aardgas, die als belangrijkste reden het klimaatprobleem aangeeft, is bijna gehalveerd, terwijl de groep die vindt dat we moeten stoppen met aardgas vanwege de aardbevingen in Groningen juist verdubbelde. De meest genoemde reden van de tegenstanders is ‘weer zo’n linkse hype’.” ²  Solidariteit met Groningers: zeker. Parijs: niet zo.

De vraag hier aan de orde luidt: is aardgas een broeikasgas waarmee we meteen moeten stoppen?

David Smeulders: CO2-uitstoot neemt toe door het gasverbod

David Smeulders, energie-professor aan de TU te Eindhoven, een kenner dus, meent van niet.

Hij vindt het een grote fout, dat het kabinet heeft besloten dat alle huizen van het gas af moeten.

“De komende tien jaar zal het alleen maar leiden tot méér CO₂-uitstoot. Aardgas is juist deel van de klimaatoplossing. Het levert niks op, behalve sympathie voor Groningen en een hogere energierekening voor huishoudens. Uit mijn doorrekeningen blijkt dat de CO₂-uitstoot tot 2030 juist toeneemt als huizen van het aardgas af gaan. Want wat komt ervoor in de plaats? Voorlopig vooral warmtepompen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: