Steeds meer artsen keren zich tegen corona beleid van overheden – De Lange Mars plus

steeds-meer-artsen-keren-zich-tegen-corona-beleid-van-overheden-–-de-lange-mars-plus

13-09-20 08:50:00, 123rf

Meldt Willem Alexander straks in de Troonrede dat steeds meer artsen zich keren tegen de corona maatregelen van de overheid? Of moet hij van Rutte de door de WHO uitgestippelde route naar een tweede lock down naar het voorbeeld van Australië voorlezen? In ieder geval groeit het verzet bij steeds meer artsen in tal van landen.

Nederland

Een groep van 2.545 artsen vinden dat de coronamaatregelen meer schade aanrichten dan goed doen en vragen de aandacht van de politiek. Zij schrijven onder andere dat het voortzetten van noodmaatregelen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Ook is de schade op psychosociaal gebied, economische schade en schade aan de non-covid gezondheidszorg en totale zorgkosten vele malen groter dan de winst van de gewonnen levensjaren van coronapatiënten.

De 1,5 meter afstandseis leidt tot grote logistieke problemen in ziekenhuizen en brengt poliklinische zorg in het gedrang. Er is nog weinig tot geen bewijs voor het nut van sociale distantie op 1 tot 2 meter afstand.

Ze vinden dat de huidige wereldwijde maatregelen tegen SARS-CoV-2 de gezondheid en de rechten van de mens schenden. VWS gaat regelrecht in tegen de, in haar eigen nota vastgelegde, visie op gezondheidsbeleid en het potentieel ervan.

Lees hier de Brandbrief

Marije Berkelaar

Marije Berkelaar is de huisarts die het verst gaat in haar reactie op de maatregelen van de overheid tegen corona. Zij heeft als uiterste consequentie besloten niet langer huisarts te willen zijn.
Berkelaar zegt dit in haar videoboodschap.

Lees hier haar ervaringen met de Inspectie die aan haar ontslag voorafgingen.

Internationaal

De ACU (buitenparlementaire corona onderzoekingscommissie (is een internationale groep van artsen en zorgprofessionals). Zij doen een dringend beroep op collega’s, media en politici om met de corona-operatie te stoppen en de waarheid aan het licht te brengen.

Een van de leiders van deze beweging is de Duitse arts Heiko Schöning.

Hij zegt tijdens zijn toespraak op 29 augustus van de door circa 2 miljoen demonstranten bezochte demo in Berlijn dat er wereldwijd georganiseerde misdaad bestaat.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: