ProZeeland heeft een motie ingediend: ‘Terug naar normaal’

prozeeland-heeft-een-motie-ingediend:-‘terug-naar-normaal’

14-09-20 03:35:00,

(RTV Vlissingen)

ProZeeland heeft een motie ingediend: ‘Terug naar normaal’

Statenfractie ProZeeland, evenals Statenfractie PVV Bosch hebben de motie: ‘Terug naar normaal’ ingediend voor de vergadering van de Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 25 september 2020.
Toen we in maart van dit jaar werden verrast met het nieuws dat er een pandemie zou zijn, besmettelijk en dodelijk, waren we allemaal onzeker en angstig. We leven momenteel onder vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen, die we qua impact sinds de tijd van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog niet meer kenden.

Half jaar verder en voortschrijdend inzicht
Maatregelen die worden opgelegd door het gezag en zo nodig ook worden afgedwongen met ‘de sterke arm’ en/of bedreiging met torenhoge boetes trekken een zeer zware wissel op onze normale sociale interactie en individuele vrijheid die altijd zo vanzelfsprekend is geweest. Maar we zijn inmiddels een half jaar verder en hebben voortschrijdend inzicht. Inmiddels weten we dat de mortaliteit van ‘Corona’ lager ligt dan die van een Influenza / griepvirus en in 2020 de totaliteit aan griep – en coronasterfte lager was dan ten tijde van de griepepidemie in 2018.
Corona treft met name ouderen van 80+
Inmiddels weten we dat ‘Corona’ met name ouderen van 80+ heeft getroffen, welke 1 of meerdere andere gezondheidsproblemen hadden. Niet dat het treffen van deze groep gebagatelliseerd wordt. Echter, hiermee dienen we wel het perspectief mee te nemen dat deze groep een soortgelijke kwetsbaarheid laat zien in reguliere griepperiodes. En kunnen we constateren dat er (nagenoeg) niemand in het ziekenhuis ligt in Nederland, laat staan in  Zeeland, waarvan de opname aan het zogenaamde Corona-virus toegeschreven kan worden.

Burgerlijke vrijheden ingeperkt
De extreem vergaande maatregelen ten aanzien van onze burgerlijke vrijheden zijn echter nog onverkort van kracht. Maatregelen die iedere wetenschappelijke cq medische basis of noodzaak ontberen en waarvan ook feitelijk geen aanwijzingen zijn dat deze op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de volksgezondheid. De afstand die ons opgelegd wordt ten aanzien van onze medemensen is volstrekt willekeurig, hetgeen al blijkt uit het feit dat de afstand overal verschillend is.
Mondmaskers
Van mondmaskers is bekend dat deze niet helpen tegen virussen, hetgeen ook op de verpakking staat vermeld. Maar deze leiden wel tot ontmenselijking en vervreemding in het sociaal verkeer.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: