Kort geding RIVM: “Coronatest niet op betrouwbaarheid onderzocht” – Viruswaarheid

kort-geding-rivm:-“coronatest-niet-op-betrouwbaarheid-onderzocht”-–-viruswaarheid

15-09-20 10:03:00,

De staat weigert elke onderbouwing maatregelen

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 14 september 2020 – Viruswaarheid eiste in een kort geding van het RIVM bewijsstukken ter onderbouwing van de besluitvorming rondom de maatregelen. De staat weigert de gevraagde stukken te overleggen. De kort geding rechter mr. J. Mendink wees vervolgens afgelopen woensdag de eisen af. Het kort geding leverde desondanks schokkende informatie op: een onderbouwing van de 1,5 metermaatregel ontbreekt en de betrouwbaarheid van de PCR-test is nooit onderzocht.

Rechtbank Utrecht

Om te voorkomen dat de zaak wederom bij de rechtbank Den Haag zou dienen, is ook het in Bilthoven gevestigde RIVM, als onderdeel van de Nederlandse Staat, gedagvaard. Hierdoor kon de rechter in Utrecht de zaak behandelen. Viruswaarheid hoopte dat de zaak door een rechter behandeld zou worden die grondrechten als een beschermingswaardig goed beschouwt.  Ook deze rechter slaagde er kennelijk niet in de druk vanuit de staat te weerstaan.

Geen concreet belang

Mendink oordeelde dat Viruswaarheid geen concreet belang heeft bij de gevraagde stukken. Dit is een curieuze overweging. De maatregelen vormen een sinds de Tweede Wereldoorlog ongekende inbreuk op de grondrechten van alle in Nederland verblijvende personen. De jurisprudentie van het Europese Hof ter bescherming van de Rechten van de Mens in Straatsburg bepaalt dat dergelijke maatregelen “noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving”. Indien de noodzaak van een maatregel niet aangetoond kan worden, is deze onrechtmatig. Aantonen kan alleen door een onderbouwing te geven. Een proportionaliteits- en subsidiariteitsanalyse maken daarvan deel uit.

Wetenschappelijke discussie

De voorzieningenrechter overweegt dat Viruswaarheid de informatie vraagt om daarmee “wellicht beter in staat te zijn een wetenschappelijke discussie te voeren over de aanpak van het coronavirus”. Ook hier vliegt de rechter volledig uit de bocht. Het uitgangspunt van de dagvaarding is dat de staat tot nu toe nagelaten heeft het beleid te onderbouwen. Viruswaarheid eist stukken om hierover inzicht te verkrijgen, niet om een wetenschappelijke discussie te voeren. Welke afwegingen zijn er gemaakt?  Van welke te verwachten schade op economisch, menselijk en maatschappelijk gebied is uitgegaan? Bij een bonafide overheid zou de openbaarheid van dit soort stukken een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Een inperking van grondrechten vraagt immers om een gedegen onderbouwing.

Modellen en onderliggende data

Om de vraag te beantwoorden van welke scenario’s de staat uitging bij de draconische maatregelen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: