Als onze koning een Koning was

als-onze-koning-een-koning-was

17-09-20 08:23:00,

Dan was dit de troonrede geweest:
(vrij naar Dolf van Wijk)

Leden van de Staten-Generaal,

Nu ik mij vandaag alweer voor de 9e maal op Prinsjesdag tot u mag richten, hecht ik eraan u mijn dankbaarheid te betuigen voor de steun en het vertrouwen welke ik tot nu toe heb mogen ervaren bij de uitoefening van mijn koningschap. In mijn eerste toespraak in 2012 meldde ik dat Nederland zich aan de wereld heeft laten zien als een goed georganiseerd land, rijk aan talent. Ik refereerde aan de tastbare eenheid en verbondenheid, tussen generaties en bevolkingsgroepen en tussen de verschillende delen van het Koninkrijk.

Vorig jaar herdacht ik in mijn toespraak de 75e verjaardag van de Operatie Market Garden, die het begin was van onze bevrijding uit 5 vreselijke jaren van knechting en tirannie. Ook zei ik dat 75 jaar later vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden leken. Inmiddels is ons leven echter drastisch veranderd. Wat vorig jaar nog vanzelfsprekend leek is grotendeels verdwenen. Het Corona virus heeft wereldwijd gezorgd voor ingrijpende acties van regeringen die ook in ons land tot dramatische gevolgen heeft geleid.

Deze maatregelen hebben ons leven fundamenteel veranderd en onze welvaart ondermijnd. Het onbekende virus en de dreiging van zijn vermeende dodelijkheid van 3.4% van de bevolking die de Wereldgezondheidsorganisatie begin maart aankondigde noopte tot maatregelen die ongekend zijn in onze naoorlogse geschiedenis. Dit leidde tot een ernstige ingreep in onze grondrechtelijke vrijheden en uiterst pijnlijke maatregelen voor vele sectoren in onze economie, met name van het midden- en kleinbedrijf. Voor velen van ons waren de veranderingen zeer pijnlijk en helaas zijn ze dat voor veel teveel Nederlandse burgers nog steeds.

Op 4 Mei stond ik op een lege Dam voor de jaarlijkse dodenherdenking, een bizarre situatie die ik mijn leven lang niet meer zal vergeten. In mijn toespraak memoreerde ik dat dit ‘verre van normaal’ was en riep ik u, burgers van Nederland op om ‘niet normaal te maken wat niet normaal is’. Tot mijn grote verdriet moet ik constateren dat we nu, 6 maanden later, nog altijd niet zijn teruggekeerd naar het oude normaal. Dit is niet goed voor Nederland, noch voor de Nederlanders.

In maart was de grote vrees een mogelijke overbelasting van de gezondheidszorg.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: